Plans de Pensions d'Ocupació

Es tracta d'un sistema d'estalvi-previsió a llarg termini que promou una empresa, entitat o corporació per als seus empleats, i en el qual a partir d'unes aportacions, i fruit del sistema de capitalització que segueix, s'obtenen les prestacions quan es produeixen les contingències cobertes.

  Característiques

  Objectius d'este sistema de previsió social:

  • Complementar la jubilació dels empleats.
  • Optimitzar els costos salarials (les aportacions estan exemptes de cotitzacions socials; per tant, el cost salarial empresarial és igual a l'import de l'aportació).
  • Obtindre beneficis fiscals.
  • Motivar tots els empleats.
  • Disposar d'una alternativa a altres beneficis socials.

  Avantatges fiscals per a l'empresa

  • Forma de retribució menys costosa que la remuneració dinerària, ja que la quantia aportada:
   • Redueix la base imposable de l'impost de societats.
   • No incrementa la base de cotització de la Seguretat Social.
  • No ha de practicar retencions a compte d'IRPF com en altres tipus de retribucions en espècie.

  Avantatges fiscals per als treballadors

  • Té un efecte neutre sobre la renda, ja que, d'una banda, l'aportació de l'empresa incrementa la base imposable, però, d'una altra, es beneficia de les reduccions establides per als plans de pensions.
  • No pateix retencions a compte d'IRPF.

  Altres avantatges

  • La condició de partícips també podrà estendre's als socis treballadors i de treball en els plans d'ocupació promoguts en l'àmbit de les societats cooperatives i laborals, si així es preveu en les especificacions del pla promogut per la societat. En estos casos, la societat promotora podrà realitzar aportacions a favor dels esmentats socis partícips, sense perjudici de les pròpies aportacions d'estos a plans de pensions.
  • Règim financer específic per a persones amb discapacitat.
  • Comissions inferiors als sistemes individuals: al voltant d'un 60% menys.

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.