Assegurança D&O - Administradors i Alts Càrrecs

Protegix el teu patrimoni davant de possibles reclamacions.

  Característiques principals

  • Amb l'assegurança de D&O garantixes el teu patrimoni i el de la teua família davant la possibilitat de tindre una reclamació com a conseqüència d'errors involuntaris en l'exercici de les teues funcions. Recorda que a estes reclamacions, l'administrador o directiu els ha de fer front amb el seu patrimoni.
  • És una assegurança dirigida al directiu i als administradors, i de la qual es fa càrrec la mateixa empresa.
  • Entre les seues garanties bàsiques es troben la responsabilitat directa i la responsabilitat per actes d'altri, despeses d'aval concursal, despeses de defensa i fiances civils. Addicionalment, i en el mateix contracte, es pot donar cobertura a les filials.

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.