Assegurança de Crèdit

Et donem suport en les teues relacions comercials de principi a fi.

  Característiques principals

  • Les operacions comercials a crèdit són cada vegada més freqüents tant entre empreses com entre empreses i persones físiques amb capacitat comercial, la qual cosa fa que el risc d'incompliment per impagament de les obligacions contretes siga cada dia més gran.
  • La finalitat de l'assegurança de crèdit és poder transferir els riscos comercials descrits anteriorment a les entitats asseguradores, permetent a les empreses que venen a crèdit cobrir les seues vendes contra el risc d'impagament.
  • Proporciona seguretat en el cobrament dels crèdits.
  • Permet conéixer situacions anòmales dels clients gràcies a la informació i classificació creditícia d'estos, indicant topes aconsellables de crèdit.
  • Assegurança flexible en la contractació, la qual cosa permet que s'adapte a les necessitats de cada client.
  • Inclou un servici integral de gestió de recobraments.

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.