Assegurança Multirisc Comerç/Empreses

Assegura la teua font d'ingressos amb les més àmplies cobertures.

    Característiques

    • Assegurança destinada a cobrir els danys que puga patir la teua empresa després d'un sinistre o la responsabilitat civil en què puga incórrer, que protegix així el patrimoni de l'empresa i la continuïtat de l'activitat.
    • Amb l'Assegurança Multirisc Empreses garantixes el pagament dels compromisos financers (préstecs, crèdits, lísing, etc.) que la teua empresa tinga contrets per a l'adquisició de béns assegurats, durant el període en què no pugues desenvolupar la teua activitat empresarial com a conseqüència d'un sinistre garantit.

     

    Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.