Assegurances de jubilacions anticipades

Un sistema de jubilació anticipada permet donar solucions als excedents de plantilla, quan són d'edat avançada, ja que crea una sèrie de complements a les prestacions públiques a fi de mantenir un determinat nivell salarial del treballador.

  Característiques

  • La quantificació de les rendes s'estableix com a complement a les prestacions públiques que cada treballador individualment obtindrà per tal d'arribar al nivell salarial acordat o negociat.
  • Estes assegurances s'estableixen a través de pòlisses de rendes temporals o vitalícies o una combinació de les dos, mitjançant el pagament d'una prima única.
  • S'ha comprovat que la recepció, per part de les plantilles i dels seus representants sindicals, és molt millor quan es planteja un sistema de baixes d'estes característiques, ja que es crea un clima menys tens en les negociacions, circumstància que n'afavoreix la conclusió.
  • El cost per a l'empresa és habitualment inferior al que hauria d'assumir per vies legals d'acomiadament.

  Avantatges

  Bankia disposa de sistemes àgils i eficaços per si la vostra empresa té algun d'estos problemes.

  • Excedents de plantilla: mitjançant un sistema de jubilacions anticipades, a través de complements a les prestacions públiques que permeten mantenir el nivell salarial del treballador fins a la jubilació o la mort.
  • Rejoveniment de plantilla: a través de provisions de capitals que permeten fer front a remodelacions futures de la plantilla.

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.