Avals internacionals

Avals internacionals

Bankia garantix les teues operacions

Podem treballar en directe o, si cal, a través dels nostres corresponsals. Disposem d'una àmplia xarxa que ens permet proporcionar-te la cobertura necessària en qualsevol part del món

 

 • Et proporcionem assessorament especialitzat per a facilitar les teues operacions.
 • Mitjançant el nostre servici d'avisos COMEX et mantenim informat permanentment.
 • T'oferim màxima agilitat en totes les teues operacions.

Productes pensats per a fer créixer la teua empresa

 • Avals tècnics

  Avals Tècnics

  En les teues relacions comercials internacionals, els teus proveïdors poden requerir que emetes un aval que garantisca, per exemple, el pagament de les compres o servicis,

 • Avals Econòmics

  Avals Econòmics

  Un aval és un compromís bancari davant d'un tercer, que garantix el bon fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora.


 • Stand By

  Stand By

  Pots sol·licitar als teus proveïdors que emeten al teu favor qualsevol garantia que et retorne aquelles bestretes d'efectiu que t'hagen exigit i que, davant un incompliment, en pugues reclamar la devolució.

 • ¿Cuáles son los avales internacionales?

  Los principales avales internacionales son los avales de licitación, de pago anticipado, de fiel cumplimiento, de garantía y de retención el ámbito de avales "técnicos" y avales de pago y avales financieros en el ámbito de "financieros".

 • ¿Qué intereses se pagan por un aval?

  Los avales no pagan intereses sino comisiones de riesgo y gastos de emisión si la emisión se realiza por canal SWIFT.

  El estándar en cuanto a la metodología de cobro de las comisiones de riesgo son liquidaciones trimestralmente por anticipado.

 • ¿Qué plazo tiene un aval?

  El vencimiento de un aval se fija en función de los plazos del subyacente garantizado y por tanto no existen plazos predefinidos e incluso muchos avales tienen vencimiento indefinido.