Avals internacionals

Empresari llegint un document

Bankia garantix les teues operacions

Podem treballar en directe o, si cal, a través dels nostres corresponsals. Disposem d'una àmplia xarxa que ens permet proporcionar-te la cobertura necessària en qualsevol part del món

 

 • Et proporcionem assessorament especialitzat per a facilitar les teues operacions.
 • Mitjançant el nostre servici d'avisos COMEX et mantenim informat permanentment.
 • T'oferim màxima agilitat en totes les teues operacions.

Productes pensats per a fer créixer la teua empresa

 • Chica amb pol blau somrient

  Avals Tècnics

  En les teues relacions comercials internacionals, els teus proveïdors poden requerir-te l'emissió d'un aval que garantisca, per exemple, el pagament de les seues compres o servicis.

 • Empresaris mirant una tauleta tàctil

  Avals Econòmics

  Un aval és un compromís bancari davant d'un tercer, que garantix el bon fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora.


 • Dit seleccionant pantalla del mòbil

  Stand By

  Pots sol·licitar als teus proveïdors que emeten al teu favor qualsevol garantia que et retorne aquelles bestretes d'efectiu que t'hagen exigit i que, davant un incompliment, en pugues reclamar la devolució.

 • Quin termini té un aval?

  Un aval pot tindre venciment efectiu o nominal, o pot ser indefinit.

  En cas de tindre venciment nominal, es requerix que per a la cancel·lació de l'aval es torne el mateix, mentre que el venciment efectiu, arribada la data de venciment, l'aval es considera cancel·lat amb caràcter general.

 • Quins interessos es paguen per un aval?

  Els avals no paguen interessos sinó comissions de risc i despeses d'emissió si l'emissió es fa per canal SWIFT.

  L'estàndard quant a la metodologia de cobrament de les comissions de risc són liquidacions trimestrals a la bestreta.

 • Quins són els avals internacionals?

  Els principals avals internacionals són els avals de licitació, de pagament anticipat, de fidel compliment, de garantia i de retenció en l'àmbit d'avals "tècnics" i avals de pagament i avals financers en l'àmbit de "financers".