Avales Internacionals

Empresari llegint un document

Bankia garantix les teues operacions

Podem treballar en directe o, si és necessari, a través dels nostres corresponsals. Disposem d'una àmplia xàrcia que ens permet proporcionar-te la cobertura necessària en qualsevol part del món

 

 • Et proporcionem assessorament especialitzat per facilitar les teues operacions.
 • Mitjançant el nostre servici d'avisos COMEX, et mantenim informat permanentment.
 • T'oferim màxima agilitat en totes les teues operacions.

Característiques dels avales

Un aval és un compromís bancari davant un tercer, que garantix la bona fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora.

 

En les teues relacions comercials internacionals, els teus proveïdors poden requerir tu l'emissió d'un aval que garantisca, per exemple, el pagament de seus compres, servicis, etc.

 

Un aval és un producte flexible que s'adapta a qualsevol objecte o garantia (pagament mercaderia, compliment d'un servici, d'un contracte, devolució d'un pagament anticipat, etc.).

 

Els avales poden ser Indefinits o tindre Venciment Nominal i/o Venciment Efectiu.

 

Si eres importador, també pots beneficiar-te dels seus avantatges. Per exemple, pots sol·licitar als teus proveïdors que emeten al teu favor, qualsevol garantia que et retorne aquelles bestretes d'efectiu que t'hagen exigit i que, davant un incompliment, pugues reclamar la seua devolució.

 

Si eres exportador necessitaràs recórrer a este producte, per exemple, quan licites en un concurs d'adjudicació a l'estranger, sol·licitant una garantia de tipus Bid Bond o Tendir Bond. Si finalment t'adjudiquen el concurs-projecte, se't requerirà l'emissió d'una Performance Bond.

 

Els avales internacionals no són, per tant, un producte exclusiu per a importadors o exportadors, sinó un producte que s'adapta a qualsevol necessitat i que al beneficiari de l'aval li oferix la seguretat que el banc emissor respondrà davant la seua execució. Per això, és important estudiar la garantia rebuda: text, objecte, legislació, etc., incloent com a part fonamental en este estudi, la solvència del banc emissor.

Avantatges

 • Cobertura a nivell mundial.
 • Assessorament personalitzat a través dels nostres especialistes a Comex i màxima agilitat en la tramitació.
 • Cobertura tant d'una operació puntual com d'una necessitat continuada.
 • Disponibilitat de textos estàndards i personalitzats que s'ajusten a diferents modalitats d'aval.

Productes pensats per fer créixer la teva empresa

 • Chica amb pol blau somrient

  Avales Tècnics

  En les teues relacions comercials internacionals, els teus proveïdors poden requerir tu l'emissió d'un aval que garantisca, per exemple, el pagament de seus compres o servicis.

 • Empresaris mirant una tauleta tàctil

  Avales Econòmics

  Un aval és un compromís bancari davant un tercer, que garantix la bona fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora.


 • Dit seleccionant pantalla del mòbil

  Stand-by

  Pots sol·licitar als teus proveïdors que t'emeten al teu favor, qualsevol garantia que et retorne aquelles bestretes d'efectiu que t'hagen exigit i que, davant un incompliment, pugues reclamar la seua devolució.

 • Quin termini té un aval?

  Un aval pot tindre venciment efectiu o nominal, o pot ser indefinit.

  En cas de tindre venciment nominal, es requerix que per a la cancel·lació de l'aval es torne el mateix, mentre que el venciment efectiu, arribada la data de venciment, l'aval es considera cancel·lat amb caràcter general.

 • Quins interessos es paguen per un aval?

  Els avales no paguen interessos sinó comissions de risc i despeses d'emissió si l'emissió es fa per canal SWIFT.

  L'estàndard quant a la metodologia de cobrament de les comissions de risc són liquidacions trimestralment a la bestreta.

 • Quins són els avales internacionals?

  Els principals avales internacionals són els avales de licitació, de pagament anticipat, de fidel compliment, de garantia i de retenció l'àmbit d'avales "tècnics" i avales de pagament i avales financers en l'àmbit de "financers".