Stand By

  • Un aval és un compromís bancari davant un tercer

    Que garantix el bon fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora

  • Assessorament en les operacions. Màxima agilitat en les operacions. Accés des de Bankia En línia Empreses.

Són operacions independents de les vendes o els contractes en què pogueren estar basades. El beneficiari pot executar la garantia certificant el seu incompliment independentment del contracte de compravenda, i sense necessitat de presentar cap prova. És possible que en el text de l'aval es determine que este certificat ha d'estar acompanyat d'algun document concret, però no és necessari provar que s'ha incomplit el contracte.

S'utilitzen per garantir el compliment d'obligacions, en què Bankia garantix el pagament, si el sol·licitant de la garantia incomplix els compromisos adquirits en la mateixa.