Forfaiting de Exportación

 • Producte financer mitjançant el qual

  Bankia compra al descompte i sense recurs crèdits comercials internacionals pagadors a termini

 • Pots fer Forfaiting sobre Crèdits Documentaris d'Exportació. Aconseguix un major flexibilitat en les teues negociacions. En el teu balanç, convertixes deute en liquiditat.

  Avantatges de Forfaiting d'Exportació

  El Forfaiting Internacional és un producte financer mitjançant el qual Bankia compra, al descompte i sense recurs, aquells crèdits comercials internacionals pagadors a termini, que la teua empresa exportadora (creditor) té davant un importador (deutor), el pagament del qual està normalment instrumentat en documents financers amb pagament ajornat.

  D'aquesta manera, com a beneficiari d'este producte, millores la teua liquiditat en cobrar al comptat, sense alterar la teua capacitat d'endeutament.

  T'interessa saber que:

  • Pots accedir a este producte directament si eres beneficiari d'un crèdit documentari confirmat per Bankia, amb documents conformes o amb el compromís de l'emissor de pagar a venciment.
  • També hi pots accedir directament si eres beneficiari de qualsevol mitjà de pagament avalat per Bankia.
  • Així mateix pots fer Forfaiting sobre Crèdits Documentaris d'Exportació (CDE) no confirmats, en què l'obligat al pagament és l'entitat financera emissora i/o confirmadora. En estos casos, Bankia oferirà el finançament sense recurs després d'estudiar l'operació, la solvència de l'entitat obligada al pagament i la disponibilitat de les seues línies de risc.
  • També pots beneficiar-te del Forfaiting d'exportació, si reps un aval o una Stand by Letter of Credit al teu favor, que garantisca el cobrament de les teues vendes a un client.
  • Amb este producte aconseguixes més flexibilitat en les teues negociacions i incrementes la teua capacitat de venda, ja que pots concedir més ajornament de pagament als teus compradors.
  • Elimines el risc de crèdit (canvia crèdits a cobrar per cobrament al comptat), risc país i risc tipus de canvi.
  • Millora el teu fons de maniobra en fer líquids els teus drets de cobrament futurs (en anticipar-los).
  • En el teu balanç, convertix deute en liquiditat.
  • Com que és sense recurs, evites consumir les teues pròpies línies de risc (alliberant límits per a altres operacions o rebaixant-ne CIRBE).

  Forfaiting d'exportació (PDF, 103 kB)

  Forfaiting sobre crèdits documentaris d'exportació (PDF, 361 kB)