Crédito Documentario de Importación

  • És el mitjà de pagament més segur per a comprador i venedor

    Suposa un compromís irrevocable per part del banc que l'emet

  • Et permet acreditar davant del teu proveïdor la teua pròpia solvència. T'aporta protecció jurídica. Et permet obtindre finançament del teu proveïdor.

El crèdit documentari és el mitjà de pagament triat quan no hi ha molta confiança entre les parts o quan es requerix aportar garantia de resultat de cobrament a l'operació, per a accedir a altres productes i/o servicis (per exemple, finançament).

És el mitjà de pagament més segur per al comprador i el venedor perquè suposa un compromís irrevocable per part del banc que l'emet (banc de l'importador).

Este compromís està condicionat al fet que el beneficiari del crèdit (exportador) presente els documents requerits en el propi crèdit documentari, en la forma i el termini establits, és a dir, que complisca amb les seues obligacions comercials.

Com importador, has de donar instruccions a Bankia perquè emeta un crèdit que reflectisca els acords comercials a què has arribat amb el teu proveïdor.

Hauràs d'indicar, també, quins documents són els que necessites per poder assegurar-te que la mercaderia en camí és la que has pactat comprar, per què mitjà de transport està viatjant, en què data s'ha embarcat, en què data arribarà, quin és el destí final, quan ha d'efectuar-se el pagament, quin és l'incoterm aplicat, etc.

Es tracta de reproduir en el crèdit documentari tots els acords previs pactats amb el teu proveïdor.

És important sol·licitar tots aquells documents necessaris per a la seua administració, despatx i justificació de la seua importació davant de les autoritats. Tenint en compte que el crèdit documentari gestiona documents (no mercaderies) i és independent de la relació comercial i contractual entre les parts.

Intervinents

Importador: client de Bankia i ordenant de l'obertura del Crèdit documentari a fi de pagar el seu deute si l'exportador complix amb el condicionat establit.

Exportador: beneficiari del crèdit documentari, és qui rep l'import de la venda sempre que complisca amb els documents recordats en el crèdit.

Banc emissor: és l'entitat que ordenat per la importadora obertura el crèdit, gestiona l'operació i garantix el pagament en cas que es complisca el condicionat recordat entre importador i exportador. En el nostre cas Bankia.

Banc del beneficiari: banc on el beneficiari és client, fa la gestió de la documentació.

Avantatges del producte

  • Seguretat en la transacció ja que només es procedirà al pagament si l'exportador complix amb la seua part.
  • Acreditació de solvència davant el proveïdor afavorint el poder de negociació.
  • Protecció jurídica. Els crèdits documentaris estan regulats per la Cambra de Comerç Internacional (UCP600).
  • Tranquil·litat davant el faig costat aportat pels experts en comerç exterior de Bankia per a la supervisió i la revisió de la documentació.
  • Permet obtindre finançament del proveïdor, ja que en aportar garantia bancària és més fàcil negociar un pagament diferit.
  • Al proveïdor podrà anticipar el cobrament gràcies a l'oferta de Forfaiting risc Bankia (finançament sense recurs).

 

Producte Substitutiu