Emisión de cheques

  • Document emés per una entitat bancària

    A favor de l'exportador de l'operació el pagament de la qual es vol cancel·lar

  • Pots emetre xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable. A garantia al receptor sobre l'existència de saldo. Implicarà l'alta d'una remesa simple d'importació.

Avantatges de l'Emissió de Xecs

El xec és un mitjà de pagament a la vista pel qual, com a importador, autoritzes una persona física o jurídica (el seu proveïdor/beneficiari) a retirar fons disponibles en la teua entitat financera (Bankia).

El xec bancari és un document emés per una entitat bancària d'un país, a petició del seu client importador, a favor de l'exportador de l'operació de la qual es vol cancel·lar el pagament.

Com a importador has de saber que:

  • Pots emetre xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable.
  • Pot ser bancari o de talonari (xec personal).
  • En cas que requerisca l'emissió d'un xec bancari, li aporta garantia al receptor sobre l'existència de saldo per al pagament del xec. Has de tindre en compte que el xec bancari té despeses.
  • La utilització de xecs personals implicarà l'alta d'una remesa simple d'importació, quan el proveïdor gestioni el seu cobrament.
  • Risc d'extraviament o falsificació del xec.