Forfaiting de Importación

  • Producte financer mitjançant el qual

    Bankia compra, al descompte i sense recurs, crèdits comercials pagadors a termini

  • No requerix la firma de cap contracte. No suportes cap cost per l'operació. Millores la teua imatge de solvència davant dels teus proveïdors.

Avantatges de Forfaiting d'Importació

El Forfaiting Internacional és un producte financer mitjançant el qual Bankia compra, al descompte i sense recurs, crèdits comercials pagadors a termini, que el teu proveïdor té enfront de la teua empresa, el pagament dels quals estiga instrumentat en documents financers amb pagament ajornat (pagarés, lletres de canvi, crèdits documentaris, facturespromissory notes, etc.).

Com a importador, t'interessa saber que:

  • L'oferta de Forfaiting de Bankia als seus proveïdors et permet negociar millors condicions de pagament, ampliant els terminis de pagament.
  • No requerix la firma de cap contracte per la teua part.
  • No suporta cap cost per l'operació.
  • Millora la teua imatge de solvència davant dels teus proveïdors, oferint-los solucions de finançament.
  • El teu proveïdor elimina els riscos de crèdit (canvia crèdits a cobrar per cobrament al comptat), de país i de tipus de canvi.
  • Al ser sense recurs, el teu proveïdor evita consumir les seues pròpies línies de risc amb els seus bancs.

Si vols aprofundir en este producte, consulta esta Presentació de Forfaiting d'Importació (PDF, 460 kB)