Remesas de importación

 • Mitjà de pagament triat per comprador i venedor

  Quan la relació de confiança està més consolidada

 • No es fa revisió de documents per part dels tècnics. Marge de negociació amb els teus proveïdors. Aporta protecció jurídica.

Avantatges de les Trameses d'Importació

La remesa (simple o documentària) és el mitjà de pagament triat pel comprador i el venedor quan la seua relació de confiança està més consolidada. Hi ha un grau mitjà de confiança entre ells.

A diferència del circuit del crèdit documentari, és l'exportador el que inicia l'operació mitjançant l'entrega a la seua entitat financera de documents financers i/o comercials amb càrrec a l'importador (comprador) perquè en gestione el cobrament.

Tipus de Tramesa

Remesa simple: inclou només documents financers (lletres, xecs, pagarés). Els teus proveïdors presenten en gestió de cobrament aquells documents (xecs o pagarés) que els has lliurat com a pagament d'una mercaderia o servici, o presenten lletres o rebuts girats per ells al teu càrrec.

Estos documents poden ser:

 • A la vista
 • A termini

Remesa documentària: inclou, a més dels documents financers, els documents comercials que normalment transmeten la propietat de la mercaderia (factures, documents de transport, etc.).

 • Contra pagament: Bankia només et lliurarà els documents comercials contra el pagament dels mateixos.
 • Contra acceptació: Bankia t'entregarà els documents contra l'acceptació de l'efecte amb pagament ajornat, presentat pel teu proveïdor.
 • Contra l'emissió d'una garantia bancària.

Es diferencia del crèdit documentari en el fet que l'obligació del banc de l'importador (en el nostre exemple, Bankia), fora que es requerisca l'aval d'algun efecte, no va més enllà de seguir les instruccions rebudes del presentador. Es tracta d'una custòdia dels documents i de la realització del pagament quan hagen sigut entregats.

Com a importador t'interessa saber

 • Si la remesa és documentària, els documents solen evidenciar l'enviament cert d'una mercaderia.
 • No es fa revisió de documents per part dels tècnics experts de les entitats financeres.
 • Quan el document financer que es rep en la remesa és una lletra o pagaré d'empresa, Bankia gestionarà el pagament de timbres segons el que establix l'impost d'actes jurídics documentats.
 • Este mitjà de pagament et permet marge de negociació amb els teus proveïdors si les trameses són amb pagament ajornat i documents financers avalats (es requerix tindre Línia de Comerç Exterior), ja que possibilita que Bankia puga fer-los una oferta de Forfaiting.
 • T'aporta protecció jurídica, ja que les trameses estan regulades per una normativa específica de la Cambra de Comerç Internacional ( URC 522).