Contados y Seguros de Cambio

  • Amb esta operació el client adquirix l'obligació de comprar o vendre una divisa a l'Entitat

    A un preu i a una data determinats establerts en el moment de la contractació

  • L'assegurança de canvi és un producte MIFID classificat com a complex. És imprescindible per a la seua contractació emplenar tota la documentació relacionada. Està subjecte a la normativa EMIR.

Avantatges de Comptats i Assegurances de Canvi

Amb una operació de comptat o amb un assegurança de canvi el client adquirix l'obligació de comprar o vendre una divisa a l'Entitat a un preu i a una data determinats establerts en el moment de la contractació.

Una operació de comptat es fa per a aplicar-la a operacions que es liquiden amb data valor dos dies hàbils de mercat. Excepcionalment, i només en algunes divises, es podran contractar operacions valor 0 i un dia hàbil de mercat.

Pots contractar-ho directament a Bankia En línia Empreses.

Un assegurança de canvi, al contrari, es fa per a aplicar-la a operacions la data de venciment de les quals és superior a dos dies hàbils de mercat, és un producte molt flexible perquè permet avançaments (utilització abans del venciment contractat) i pròrrogues (extensió del venciment contractat). En ambdós casos es recalcula el preu original tenint en compte el termini de l'operació corresponent.

Per a la contractació d'una assegurança de canvi és necessari que tingues habilitada una línia de risc (Línia Comex o Línia de Derivats), que pots contractar a través de l'OIE.

Set dies abans del venciment de l'assegurança de canvi rebràs un Avís Comex per a recordar-te el venciment i, així, tindre la possibilitat d'aplicar-ho o d'associar-ho a qualsevol operació de cobrament o pagament internacional.

El dia del venciment de l'operació, la cotització de la divisa pot ser més favorable que la contractada.

En cas d'incompliment de l'assegurança de canvi (no-aplicació a una operació de cobrament/pagament), s'efectuarà una liquidació per diferències, i es carregarà o s'abonarà en el seu compte la diferencia entre el preu contractat i el preu de la divisa en el dia de l'incompliment, a més d'una comissió d'incompliment.

L'assegurança de canvi és un producte MIFID classificat com a complex, i per a contractar-lo és imprescindible emplenar-ne tota la documentació relacionada (classificació, informació precontractual genèrica, informació precontractual específica i test de conveniència si el client està classificat com a detallista).

Com que es tracta d'un producte MIFID classificat com a complex, la seua contractació pot no ser adequada per a tots els clients. Així mateix, l'assegurança de canvi està subjecta a la normativa EMIR.

Si vols aprofundir en este producte, consulta esta Presentació de Contractació de divises a Bankia En línia Empreses (PDF, 1,33 MB)