Faqs

 • Com puc pagar un impost?

  Bankia disposa d'acords amb un gran nombre de companyies de subministraments, financeres, ajuntaments, etc. que permeten fer el pagament dels seus rebuts i impostos a través dels nostres canals digitals.

  Per pagar els rebuts o tributs pots fer-ho tant, des de la nostra App Mòbil de Bankia com des del nostre Bankia En línia, en què a més podràs consultar nostre Cercador d'Emissors.

 • Què és una firma digital i com puc obtenir-la?

  La firma digital és una clau numèrica entre cinc i huit caràcters que obtindràs en el moment de la contractació del servici. Esta clau és necessària per fer determinades operacions en els canals digitals, com per exemple aquelles que requerisquen mobilitzacions de fons (transferències, traspassos, pagament d'impostos,…), contractació de productes, modificació de condicions, etc.

  Si en el moment de fer una operació d'este tipus no disposes de la teua firma digital o esta es troba bloquejada, podràs crear una nova des de Bankia En línia o des de l'App Mòbil. També pots desbloquejar la teua clau de firma digital en qualsevol Caixer de Bankia introduint alguna de les teues targetes operatives.

  I, si ho preferixes, també pots anar a una oficina Bankia, on te la podran facilitar.

 • Com puc operar en línia?

  Si ja eres client de Bankia, pots donar-te d'alta des del botó “Accés clients” que trobaràs en la capçalera dreta del portal, polsant després en el botó “Sol·licitar claus”.

  Si encara no eres client de Bankia, pots donar-t'hi d'alta en el nostre web accedint al botó “Fes-te client” ubicat en la capçalera del portal. O, si hol preferixes, pots anar a qualsevol de les nostres oficines.

 • Com puc contactar amb Bankia?

  En la capçalera del portal disposes d'un botó de "Atenció al client”, on trobaràs els nostres telèfons de contacte i tota la informació sobre els nostres canals d'atenció.

  Si ho preferixes, pots acudir personalment a qualsevol de les nostres oficines Bankia. Troba la teua oficina més pròxima en el Cercador d'oficines disponible en la capçalera del portal.

 • Com puc trobar l'adreça dels caixers de Bankia més pròxims?

  En la capçalera del portal disposes d'un accés directe al Cercador d'oficines i caixers on podràs trobar l'adreça de tots els nostres caixers i oficines.

  Si accedixes a la App de Bankia des de qualsevol dispositiu mòbil, podràs localitzar els caixers més pròxims a la teua ubicació actual.

 • Què és el codi IBAN?

  El codi IBAN (Internacional Bank Account Number) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifica un compte determinat en una entitat financera a la Unió Europea. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Quines són les principals comissions que cobra Bankia?

  En Bankia hem tret les comissions a tots els nostres clients. Comissions d'administració i manteniment de comptes, les quotes de les targetes de dèbit habituals, les comissions per transferències sense límit i per qualsevol canal… i, per descomptat, no cobrem per l'ingrés de xecs nacionals.

  Pots consultar la resta d'informació i condiciones del programa PER SER TU. També tens disponible en el nostre peu de pàgina tota la informació sobre tarifes i comissions.

 • Com puc saber quin és el codi SWIFT (BIC) d'un compte?

  El codi BIC (Bank Identifier Code), també dit codi SWIFT, és una sèrie de huit o onze caràcters alfanumèrics que identifica una entitat financera o una oficina d'una entitat financera. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Què és el rènting?

  És un lloguer a llarg termini en què s'inclouen tots els servicis necessaris perquè el vehicle estiga sempre en perfecte estat.

 • Què es pot incloure dins del contracte de rènting?

  Els servicis inclosos depenen del tipus de producte, estant prefixats i sense possibilitat de canvis per a les campanyes, i són contractables en funció de les necessitats del client en el cas del rènting personalitzat.

 • Quins servicis inclouen les campanyes?

  • El lloguer del vehicle.
  • Manteniment preventiu i correctiu.
  • Assegurança a tot risc sense franquícia amb prima fixa.
  • Substitució il·limitada de pneumàtics, incloses punxades i rebentades.
  • Vehicle de substitució fins a 15 dies per cada immobilització en les reparacions de xapa i pintura.
  • Servici d'assistència en carretera des del km 0, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
  • Servici d'Atenció al Client disponible 24 hores al dia els 365 dies de l'any.
  • Gestió de multes en via administrativa.
  • Les despeses de matriculació i entrega.
  • Els impostos inherents a la matriculació i tinença del vehicle.

   

  Este producte inclou els servicis estàndard del mercat, més les cobertures més completes, que fan de Bankia Rènting un producte diferencial de màxima qualitat.

 • Disposa Bankia d'alguna oficina de representació internacional?

  Bankia disposa d'una oficina de representació a Xangai, la Xina.

 • Quins són els principals avantatges del rènting per a un particular?

  • Integra en un només pagament servicis que haurien de contractar-se per separat.
  • Permet usar un vehicle sense anticipar cap import.
  • Estalvi de temps en la gestió integral del vehicle feta per la companyia de rènting.
  • Ajuda a un més gran control i planificació de despeses.
  • Permet disposar de vehicles nous periòdicament, amb el que es millora la imatge i es disposa de vehicles més eficients i assegurances.
  • Elimina la pèrdua de valor en la venda del vehicle usat.
  • Qualsevol persona autoritzada pel titular del contracte pot usar el vehicle.
 • En què consistix el finançament estructurat?

  És un mètode financer per a aconseguir el finançament, moltes vegades a llarg termini i amb períodes inicials de carència, d'una inversió de caràcter singular i/o de gran envergadura i/o de certa complexitat, i quan la inversió constituïx una unitat productiva independent, usant com a font de repagament els futurs fluxos de caixa que genera la mateixa inversió.

  Típicament, en un finançament estructurat els bancs no tenen recurs (o només tenen recurs parcial) a la companyia interessat en fer la inversió. Exemples d'un finançament estructurat són:

  • El finançament de projecte, p. ex. un parc eòlic on el repagament del finançament es fa amb els fluxos de caixa generats pel parc eòlic mitjançant venda de l'energia elèctrica produïda.
  • El finançament de l'adquisició d'una empresa, p. ex. per part d'un fons de private equity on el repagament del finançament es fa mitjançant els fluxos de caixa generats per l'empresa adquirida.
  • I el finançament d'un actiu, p. ex. d'un avió, on el repagament del finançament es fa mitjançant els fluxos de caixa generats per l'explotació comercial de l'avió baix un esquema d'arrendament financer o operatiu de l'avió. Es tracta normalment d'actius amb un valor (líquid) de mercat, de manera que els bancs tenen com a segona font de repagament la venda de l'actiu.
 • Puc contractar el servici per a poder tramitar diferents tipus de fitxers (per exemple, Càrrecs Sepa i Càrrecs Sepa Finançat)?

  Sí, pots contractar en la teva oficina o centre d'empreses els servicis que necessites gestionar per a, posteriorment, tramitar fitxers a través de Bankia En línia Empreses.

 • Què són els productes estructurats?

  Els productes estructurats com a alternativa d'inversió es caracteritzen per vincular la seua rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents.

  Estos poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interés, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents en funció, principalment, de les condicions que s'han de complir per a arribar als diferents nivells de rendibilitat del producte.

 • Puc fer operacions des de l'App de Bankia relacionades amb la meua empresa?

  Sí, pots fer operacions relacionades amb la teua empresa des de l' App de Bankia, a través de l'accés d'Empreses. Per a això has de tindre contractada a Bankia En línia Empreses.

 • Disposa Bankia d'alguna solució programari per a poder facilitar els pagaments de la meua empresa amb altres empreses?

  Des de Bankia En línia Empreses pots donar d'alta els teus cobraments i pagaments. A més, disposes del Generador de fitxers Bankia, aplicació que permet generar els teus fitxers de cobraments i pagaments.

 • Té Bankia alguna àrea per a poder ajudar-me en cas que necessite algun tipus d'assessorament financer, legal, etc.?

  Disposes de la nostra xarxa oficines i centres d'empreses, on obtindràs l'assessorament que necessites.

 • Necessite haver fet el test MIFID per a la compra/venda de divisa a termini o derivats?

  Tant la compra/venda de divisa a termini com els derivats de tipus de canvi estan classificats com a productes complexos segons la normativa MIFID, pel que és imprescindible haver fet les tasques MIFID abans de la seua contractació.

 • Què és el servici de facturatge?

  És un servici integral de gestió i finançament dels comptes a cobrar: gestió de cobrament i avançament dels crèdits comercials que l'empresa té enfront de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament haja cedit a Bankia.

  Dirigit a empreses que reunisquen les següents característiques: treballen de forma recurrent amb els seus clients, facturen a empreses de reconeguda solvència i amb terminis de cobrament dilatats.

 • Quins són els avals internacionals?

  Els principals avals internacionals són els avals de licitació, de pagament anticipat, de fidel compliment, de garantia i de retenció en l'àmbit d'avals "tècnics" i avals de pagament i avals financers en l'àmbit de "financers".

 • Quins beneficis té la targeta empreses?

  • Quota d'alta.
  • Assegurança d'accidents.
  • Assegurança d'infidelitat d'empleats.
  • Descompte en estacions de servici Galp adherides de tot Espanya.
  • Descomptes en Hertz.
  • Servici connexió (assistència informàtica i legal gratuïta).
 • Què és un IRS o tipus fix?

  S'utilitza per a la cobertura del risc de tipus d'interés i permet intercanviar dos tipus d'interés entre el client i l'entitat, de manera que l'entitat n'abonarà al client el tipus variable i el client n'abonarà a l'entitat el tipus fix.

 • Quines són les modalitats de facturatge?

  Les dues modalitats de factoring més habituals són:

  • Estàndard: Modalitat més habitual. El risc d'insolvència del deutor és assumit per Bankia des de la cessió dels crèdits fins al seu venciment, o, si escau, el de les pròrrogues pactades (30 dies màxim).
  • Amb recurs: Bankia no assumix el risc d'insolvència del deutor.
 • Què és un comptat?

  Una operació de comptat es fa per a aplicar-ho a operacions que es liquiden amb data valor de dos dies hàbils de mercat. Excepcionalment, i només en algunes divises, es podran contractar operacions amb valor 0 i un dia hàbil de mercat.

 • Com puc sol·licitar un crèdit documentari d'importació?

  Pots sol·licitar el crèdit documentari al teu gestor Bankia, que traslladarà la sol·licitud als experts en comerç exterior.

 • Com puc contractar la targeta empreses?

  A través de la teua oficina o del teu gestor comercial.

  El contracte es donarà d'alta a l'empresa (persona jurídica), mentre que les targetes es donaran a les persones físiques.

 • Què és el valor liquidatiu?

  El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el nombre de participacions en circulació en eixe determinat moment.

  Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-lo públic a través de la seua pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

  Existixen determinats fons que, per la seua naturalesa o per les característiques dels actius en què invertixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

 • Quins terminis té el finançament internacional?

  No hi ha un horitzó temporal predefinit, i per tant el finançament internacional pot comprendre el curt, el mitjà i el llarg termini.

 • Com puc anul·lar un traspàs o una transferència?

  Pots anul·lar una orde de traspàs o una transferència des de Bankia En línia.

 • Quins són els principals derivats de Bankia?

  Els principals derivats de tipus d'interés que comercialitza Bankia són Caps i IRS o Swaps.

 • Què és lísing?

  El lísing és un contracte d'arrendament financer, amb opció de compra obligatòria a exercitar a decisió de l'arrendatari, que s'usa per a la posada a disposició d'immobilitzat dins d'empreses i particulars.

 • Què són els derivats de tipus de canvi? Bankia comercialitza estos productes?

  Els derivats de tipus de canvi són productes de cobertura alternatius a l'assegurança de canvi.

  Permeten als nostres clients accedir a les millors condicions per a poder cobrir el seu risc de tipus de canvi.

  Combinant opcions i barreres activants/desactivants, podem construir cobertures a mida de les necessitats dels clients.

 • Quins interessos es paguen per un aval?

  Els avals no paguen interessos sinó comissions de risc i despeses d'emissió si l'emissió es fa per canal SWIFT.

  L'estàndard quant a la metodologia de cobrament de les comissions de risc són liquidacions trimestrals a la bestreta.

 • Què és una mobilització entre fons i com tributa?

  És una operació a través de la qual una persona física traspassa, totalment o parcialment, la inversió efectuada en un fons d'inversió a un altre fons diferent.

  Amb esta operació es fa el reemborsament, total o parcial, de les participacions que tingues en un fons d'inversió per a fer la subscripció de l'import reemborsat en participacions d'un altre fons. D'esta manera, l'import reemborsat es transferix directament del fons origen al fons destinació, juntament amb la informació fiscal.

  Per a tu, com a inversor, les mobilitzacions no tenen efectes fiscals en l'IRPF, perquè hi ha un règim d'ajornament, de manera que quan l'import obtingut en el reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió es destine a l'adquisició o subscripció d'altres participacions en fons d'inversió, no procedirà computar el guany o pèrdua patrimonial, i les noves participacions subscrites conservaran el valor i la data d'adquisició de les participacions transmeses o reemborsades.

  El règim d'ajornament no resultarà d'aplicació quan per qualsevol mitjà es pose a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió o, si escau, la subscripció o adquisició tinga per objecte participacions de fons d'inversió cotitzats, tampoc ho serà quan tinga per objecte accions de societats d'inversió de capital variable índex cotitzades, o quan es tracte de partícips dels fons d'actius bancaris.

  Has de tindre en compte que una mobilització de fons d'inversió suposa un reemborsament i una subscripció. Per tant, hauràs d'abonar les comissions de subscripció o reemborsament si els fullets dels fons així ho establixen.

 • Qui se'n pot beneficiar i quines inversions són finançables de les línies de finançament BEI?

   • Beneficiaris: Autònoms, Pimes amb menys de 250 empleats i Midcaps amb un nombre d'empleats entre 250 i menys de 3.000, independentment del seu balanç i facturació, que estiguen radicats principalment a Espanya, encara que s'admeten també els radicats a la Unió Europea.
   • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que s'han de materialitzar en Espanya o en països de la Unió Europea.
   • Import finançable amb fons BEI: fins a 12,5 milions d'euros per projecte.

   

 • Què és un depòsit estructurat?

  Un depòsit estructurat es caracteritza per vincular la seua rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Estos poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interés, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents en funció principalment de les condicions que s'han de complir per a arribar als diferents nivells de rendibilitat.

  Els depòsits estructurats oferixen la mateixa garantia de devolució del principal que un depòsit tradicional.

 • Qui pot sol·licitar un préstec ICO?

  Empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense finalitat de lucre que facen inversions productives en territori nacional, independentment del lloc de seu domicili social o fiscal i de si la major part del capital social és espanyol o estranger.

  Import màxim per client i any: Fins al 100% del projecte d'inversió (més IVA) o fins al 100% de les necessitats de liquiditat, amb un màxim per titular i any de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions.

 • Quins són els principals productes comercialitzats relacionats amb el tipus de canvi?

  Amb una operació de comptat o amb una assegurança de canvi, el client adquirix l'obligació de comprar o vendre una divisa a l'entitat a un preu i a una data determinats establits en el moment de la contractació.

 • Quines són les modalitats de crèdits documentaris?

  Els crèdits documentaris tenen dos modalitats fonamentals:

  • Els crèdits documentaris d'importació utilitzats com a mitjà de pagament de compres a l'exterior.
  • Els crèdits documentaris d'exportació per a cobrar vendes fetes a l'exterior.
 • Què és un préstec sindicat?

  Préstec concedit a mitjanes i grans empreses per dues o més entitats financeres en termes homogenis entre si, baix un únic contracte de finançament.

  D'esta manera, és possible finançar operacions repartint el risc entre diverses entitats financeres.

 • Com m'afecta SEPA?

  Sepa et permet gestionar les teues operacions de càrrecs i transferències entre números IBAN amb les mateixes condicions, formats i terminis en tot l'Espai Econòmic Europeu.

 • Quina és la diferència entre un preaval i un aval?

  La diferència fonamental d'aval i preaval ve donada per la mateixa definició de preavals, que és un compromís d'emissió a futur d'emissió d'un aval.

 • Què és un efecte comercial i qui són els intervinents?

  Els Efectes Comercials són documents mercantils (lletres de canvi, pagarés, xecs i rebuts) que formalitzen el dret de cobrament (client) o l'obligació de pagament (proveïdor) en un període de termini establit per ambdues parts. Els intervinents d'un efecte comercial són:

  • El Lliurador: el que emet la lletra.
  • El Lliurat: el que pagarà la lletra.
  • El Prenedor o Tenidor: persona a la qual s'ha de fer el pagament.
  • Els endossants i els endossataris: quan el prenedor dóna l'orde que es pague a una altra persona, ho haurà d'indicar en el revers de la lletra (endós). El prenedor es convertix en endossant i la persona a qui cedix el seu dret de cobrament, en endossatari.
  • L'Avalador: garantix el pagament de la lletra si no ho fa la persona a qui avala.
 • Què és una compra venda de divises a termini?

  Una compra venda de divises a termini al contrari es fa per aplicar-ho a operacions de la qual data de venciment és superior a dos dies hàbils de mercat, sent un producte molt flexible en permetre bestretes (utilització abans del venciment contractat) i pròrrogues (extensió del venciment contractat).

 • Quines comissions té la targeta empreses?

  L'alta de la targeta és gratuïta.

  La quota de manteniment està bonificada a partir de la 4a targeta beneficiària i successives, a més de per a cada targeta que facture individualment 5.000 euros a crèdit en els dotze mesos previs al del cobrament de la quota.

 • Quins avantatges fiscals tenen els plans de pensions d'ocupació?

  Els plans de pensions d'ocupació disfruten d'una tributació favorable:

  • Per a l'empresa: les contribucions que fa l'empresa són una despesa deduïble en l'impost sobre societats, per bé que és imprescindible que s'imputen fiscalment, eixes contribucions, al treballador.
  • Per als partícips: les contribucions del promotor incrementen la base de cotització a la Seguretat Social. Les contribucions rebudes del promotor tenen un efecte neutre en la base imposable de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (les contribucions s'imputen fiscalment com un rendiment del treball però al seu torn reduïxen la base imposable de l'IRPF en la mateixa quantia). D'altra banda, les aportacions fetes pel propi partícip reduïxen la base imposable de l'IRPF. El total de les aportacions/contribucions té un límit de 8.000 euros. La desgravació fiscal serà el menor d'estos dos imports: la quantitat aportada (amb un límit de 8.000 euros) o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  • Les aportacions que no puguen ser objecte de reducció per excedir el límit relatiu del 30% podran ser reduïdes en els 5 exercicis següents.
 • Com puc sol·licitar un TPV?

  En qualsevol oficina Bankia o a través del nostre web, omplint el formulari d'alta de TPV.

 • Què és un aval?

  Compromís firmat per part d'una persona física o jurídica, normalment en un document de crèdit, pel qual es compromet a respondre per l'obligació de pagament que té una altra persona en cas que esta no el fera.

 • Què és un TPV Virtual?

  El TPV virtual és el sistema de pagament que Bankia posa a la teua disposició, perquè els teus clients puguen pagar-te amb targeta, en el teu negoci en línia.

 • Què és un derivat de tipus d'interés?

  És un contracte pel qual les dues parts acorden, durant un període de temps, un intercanvi d'obligacions i/o drets de pagament, calculats sobre un mateix valor nominal.

 • He de tindre contractat algun producte addicional per a la compra/venda de divisa a termini?

  Per a la contractació de la compra/venda de divisa a termini el client ha de tindre habilitada una Línia Comex o una Línia de Derivats. Així mateix, per a la contractació de qualsevol derivat de tipus de canvi necessite tindre una Línia de Derivats i firmat un contracte CMOF.

 • Quin termini té un aval?

  Un aval pot tindre venciment efectiu o nominal, o pot ser indefinit.

  En cas de tindre venciment nominal, es requerix que per a la cancel·lació de l'aval es torne el mateix, mentre que el venciment efectiu, arribada la data de venciment, l'aval es considera cancel·lat amb caràcter general.

 • Com bloquege la meua targeta en cas de pèrdua o robatori?

  Si necessites bloquejar una targeta per robatori o extraviament, posem a la teua disposició un telèfon específic: 91 602 46 80.

  També pots adreçar-te a la teua oficina més pròxima.

 • Què és un Cap?

  Cap és un producte que permet cobrir-se de possibles pujades de tipus d'interés. Mitjançant este producte el client s'assegura un tipus màxim que pagarà a canvi d'una prima única pagada a l'inici de l'operació.

 • Quines són les principals mesures de previsió empresarial disponibles en Bankia?

  En Bankia disposem de plans de pensions d'ocupació.

  Un pla de pensions d'ocupació és un sistema d'estalvi-previsió a llarg termini promogut per una pime o empresa per als seus empleats. Per a ser partícip d'un pla de pensions d'ocupació que promou un promotor, el requisit imprescindible és l'existència de relació laboral amb eixe promotor.

 • Què és un bo estructurat?

  Un bo estructurat es caracteritza per vincular la seua rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Estos poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interés, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per a arribar als diferents nivells de rendibilitat o per a amortitzar totalment o parcialment de manera anticipada el producte.

  La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat, correspon a l'emissor del bo i, si escau, al seu garant, independentment de l'entitat a través de la qual haja sigut adquirit.

 • En què consistix el finançament internacional?

  L'objectiu del finançament internacional és prestar servicis financers a l'empresa en les seues necessitats derivades de les seues importacions i exportacions.

 • Quins són els principals avantatges del rènting per a una empresa?

  • Integra en un només pagament servicis que haurien de contractar-se per separat.
  • Permet usar un vehicle sense anticipar cap import.
  • S'aconseguix accedir a especials condicions de compra el que implica una menor quota mensual del lloguer.
  • Ajuda a un més gran control i planificació de tresoreria.
  • És una despesa deduïble, podent ser-ho fins la seua totalitat, en funció del percentatge d'ús afecte a l'activitat professional per a professionals liberals i empreses.
  • L'IVA/IGIC és compensable en el mateix percentatge aplicat com a despesa deduïble.
  • Permet disposar de vehicles nous periòdicament, amb el que es millora la imatge de la companyia i es disposa de vehicles més eficients i assegurances.
  • Incrementa el temps a disposició de l'empresa com productiu.
  • Elimina la pèrdua de valor en la venda del vehicle usat, així com uns altres riscos de despeses imprevistes.
  • Simplifica la gestió i control.
  • Qualsevol persona autoritzada pel titular del contracte pot usar el vehicle.
 • Què és la Garantia de Qualitat Bankia?

  En certs models en què estiga destacada esta condició especial en l'oferta, el client-si no està satisfet - podrà tornar el vehicle sense penalització alguna. Per procedir d'esta manera no haurà d'haver transcorregut el termini d'un mes des de la data de posada a disposició comunicada per Alphabet, el vehicle no haja patit cap danye extern ni intern (fora que el danye es deguera a un defecte de fabricació) i no s'hagen fet amb ell més de 1.000 quilòmetres. Esta garantia és d'un únic ús per client.

 • Puc modificar les característiques del vehicle i/o del preu en les campanyes?

  En les campanyes no hi ha negociació de preus ni de característiques del vehicle, només es podrà triar el termini i el quilometratge i en alguns casos color, per bé que en contractacions de Rènting Personalitzat es podrà configurar el cotxe a seu agrade, amb els opcionals, color i accessoris que el client desitge.

 • Quin tipus de vehicles es poden contractar?

  Tots els vehicles que es puguen conduir amb el carnet de conduir B1, turismes i vehicles industrials lleugers fins els 3.500 Kg de Pes Màxim Autoritzat.

 • Quin és la durada i el quilometratge que es pot contractar?

  El termini més freqüent és de 48 mesos, per bé que es poden contractar entre els 24 i els 60 mesos i des de 10.000 km/any als 180.000 km en el total del contracte. En el cas de les campanyes, se seleccionarà entre determinats terminis i quilometratges prefixats.

 • El termini del contracte és de compliment obligat?

  Sí, el termini contractat és el que predomina per donar vigència al contracte, ja que el fet d'arribar al quilometratge total contractat abans de la finalització del termini, no implica la finalització del contracte. En cas de voler rescindir anticipadament el contracte, este establix una penalització del 50% de les quotes pendents.

 • Es pot ampliar o reduir el quilometratge o el termini contractat?

  Sí, es faria un recalcule per variar les condicions de termini i/o quilometratge i per tant les quotes variarien en conseqüència.

 • Es pot prorrogar el contracte?

  Sí, sempre que este no excedisca els 60 mesos o 200.000 quilòmetres totals per contracte des de seu data d'inici.

 • Què ocorre si vull cancel·lar abans de complir amb el termini contractat?

  En cas de voler rescindir anticipadament el contracte, el contracte establix una penalització del 50% de les quotes pendents.

 • Què ocorre si es passa o no arriba al km contractats?

  Tant si s'escau excés com a defecte en els quilòmetres fets pel que fa als pactats, en el contracte apareix la quantitat a cobrar o a abonar segons el cas.

  El fet d'excedir el quilometratge total contractat, no implica la finalització del contracte, sent el termini de contractació, l'indicador de referència per a la vigència del contracte.

 • Com es liquida l'excés/defecte de quilometratge d'una cancel·lació anticipada, voluntària o fortuïta?

  Es farà una regularització del quilometratge prorratejat a la data de finalització.

 • De qui és la propietat del vehicle?

  El vehicle és propietat de la companyia de Rènting, que cedix l'ús i gaudi al client, pel temps contractat, a canvi d'una quota mensual.

 • On es lliura el vehicle?

  El vehicle es lliurarà en un Concessionari Oficial de la marca triada. Amb caràcter general serà el més pròxim al teu domicili.

 • On es fan els manteniments?

  Alphabet compta amb una xàrcia homologada de tallers per assegurar un servici amb la màxima qualitat que done cobertura a tot Espanya. Quan necessites fer un manteniment per al vehicle, contacta amb nosaltres i et gestionarem la cita prèvia amb el nostre taller preferent per a la teva màxima comoditat.

 • Quin tipus d'assegurança s'inclou amb el contracte de Rènting?

  Per a les Campanyes l'assegurança que s'inclou és una assegurança a tot risc sense franquicia amb prima fixa, és a dir, sense revisió ni per IPC, ni per sinistralitat. És un tipus d'assegurança que compta amb un nivell de cobertures major a l'habitual del mercat i que per tant tindria un elevat import de contractació en intentar equiparar-ho amb una assegurança particular.

  A més, només en els casos de Rènting Personalitzat, existixen altres modalitats d'assegurança, com poden ser l'assegurança obert de prima revisable (assegurança que varia anualment per IPC i sinistralitat) i l'assegurança a tot risc amb franquicia de prima revisable. Estos tipus d'assegurança són contractables a elecció del client.

 • Qui pot conduir el vehicle?

  Qualsevol persona que tinga carnet de conduir en vigor apte per circular a Espanya, independentment de l'edat o antiguitat de carnet de conduir.

 • A qui cobrix l'assegurança del Rènting?

  Cobrix al conductor i als ocupants amb nivell de cobertures superior a l'estàndard del mercat de particulars.

 • Puc anar a l'estranger amb el vehicle?

  Sí, es pot viatjar a l'estranger sempre que sol·licite autorització a Alphabet.

 • És necessari ser client de Bankia per poder contractar un rènting?

  Sí, és necessari ser client i domiciliar el pagament de les quotes en un compte de Bankia.

 • Què he de fer davant qualsevol incidència que patisca el vehicle?

  Davant qualsevol situació, estem sempre disponibles, 24 hores al dia els 365 dies de l'any, en el 900 Bankia - 900 226 542.

 • ¿Puedo realizar una aportación inicial, que me permita reducir las siguientes cuotas? Puc fer una aportació inicial, que em permeta reduir les següents quotes?

  Sí, es podria fer una aportació inicial que permetria reduir les quotes mensuals del contracte. En el cas de les campanyes dependrà de les mateixes.

 • Puc contractar un vehicle a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla?

  Sí, per bé que a les Canàries com en les Ciutats Autònomes, pot donar-se el cas que el vehicle contractat no siga exactament el mateix que en península i les condicions econòmiques i impositives podrien fer variar la quota mensual establida en península.

 • Com es Gestionen les multes?

  Una vegada rebuda la multa, has de comunicar-ho a Alphabet a través del telèfon d'atenció 24 hores i ahí rebràs les instruccions precises per fer el que es considere en cada cas.

 • Què és la DEV?

  L'adreça electrònica viària, és una BD en què totes les companyies de Rènting tenen l'obligació legal d'actualitzar amb el nom de l'arrendador del vehicle (igual que s'identifica al propietari, existix l'obligació d'identificar a l'arrendatari en cas de sanció).

  Té caràcter obligatori per a persones jurídiques i voluntari per a persones físiques des de, el 2 d'octubre de 2016.

 • Informarà Bankia Rènting sobre quan ha d'un client fer els manteniments?

  No. La responsabilitat de conéixer i passar els manteniments amb la periodicitat establida pel fabricant del vehicle és del client, per bé que davant qualsevol dubte podrà consultar-nos sempre a través del 900 Bankia – 900 226 542.

 • Se'm cobrarà algun import extra si el meu cotxe té una avaria o danye que excedisca un import màxim?

  No, tots els danys que puga patir el cotxe de manera fortuïta, estan inclosos en la quota de Rènting, tant els procedents d'accidents com els procedents d'avaries mecàniques.

 • Què ocorre si el vehicle és declarat sinistre total per pèrdua total o robe?

  Es cancel·laria el contracte, amb data del sinistre sense cap cost per a l'arrendatari, només es liquidaria la part corresponent al quilometratge per al seu càrrec o abone.

 • Estan incloses les despeses de la ITV?

  Sí.

 • Què he de fer per obtindre mi distintiu de Resident en una ciutat que té zones d'aparcament regulat?

  Una vegada et lliuren el vehicle, hauràs de posar-te en contacte amb Alphabet a través del 900 Bankia – 900.226.542, on et facilitaran la informació i el certificat necessari per a la seua gestió davant l'Ajuntament corresponent.

 • Com es determina un canvi de pneumàtics quan són il·limitats?

  Es determinen pel desgast natural del pneumàtic, així podràs canviar els pneumàtics tantes vegades com siga necessari sempre que la profunditat de la banda de rodament del pneumàtic siga inferior als 2mm, sent 1,6mm el mínim legal per circular.

 • Es pot instal·lar un accessori a un vehicle de Rènting, per exemple una baca o bola de remolque?

  Sí, prèvia autorització i comunicació a Alphabet. El vehicle s'ha de tornar en l'estat en què es va lliurar.

 • Es pot fer Rènting de vehicles que necessiten transformació específica?

  Sí, per a això serà necessari que ens adjuntes la proforma de la transformació que vulgues dur a terme, com per exemple una transformació a isoterm.

 • Està inclòs el manteniment dels accessoris inclosos en el Rènting?

  No, per exemple, si un vehicle isoterm incorpora una màquina de refrigeració este sí estaria assegurada en cas d'accident però no estaria coberta pel contracte de manteniment.

 • Es pot retolar el vehicle?

  Sí, ens pots sol·licitar que s'incloga la retolació en el contracte, o es pot retolar aparte. El vehicle s'ha de tornar com es va lliurar.

 • Es pot adquirir el vehicle en finalitzar el contracte?

  En els contractes de rènting no existix opció de compra, per bé que pots sol·licitar el valor de venda de mercat a la finalització del contracte i adquirir el cotxe en cas d'estar interessat.

 • El client pot triar el concessionari per adquirir el vehicle o el tria Alphabet?

  En principi no, serà Alphabet el que tria la concessió entre els concessionaris homologats.