Finançament i avals

Finançament i avals
 • Línia Multiproducte Global

  • - Compte de crèdit
  • - Cartera comercial
  • - Línia de comerç exterior
  • - Línia d'avals

Gràcies al finançament de Bankia podràs fer gran la teua empresa

Apostem per la Línia Multiproducte Global com la millor oferta de finançament per a la teua empresa

 

 • Firma un únic contracte per a les teues operacions de circulant.
 • Adaptem la Línia Multiproducte Global a les teues necessitats.
 • Condicions econòmiques en contracte privat.
 • Evita tenir límits ociosos de disponibles.

Descobrix tota la gamma de finançament Bankia

 • Comunica'ns les teues necessitats de finançament a curt termini. Podem ajudar-te.

 • Consulta i anticipa les factures que hagen sigut comunicades pels teus clients.

 • Servici integral de gestió i finançament dels comptes que cal pagar.

 • Gestió de cobrament i avançament dels crèdits que l'empresa té enfront de tercers i que prèviament haja cedit a Bankia.

 • La manera més ràpida d'avançar-te l'import de càrrecs SEPA, lletres, pagarés i qualsevol document de cobrament.

 • Finança les factures derivades de l'activitat habitual de l'empresa, a escala nacional.

 • Finança el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses amb domicili social en Espanya.

 • Finançament d'inversions i circulant

 • Facilita el finançament de projectes empresarials i circulant fets a Espanya per pimes i autònoms.

 • Finançament de projectes empresarials en Espanya i la UE per a empreses i autònoms del sector agroalimentari.

 • Finançament orientat a empreses i autònoms que facen inversions productives en el territori nacional i/o necessiten cobrir les seues necessitats de liquiditat.

 • Línia de finançament destinada a donar suport a la internacionalització de les empreses.

 • Finançament dirigit a autònoms i empreses, que disposen de l'aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).

 • Compartix amb nosaltres els teus projectes de finançament a llarg termini.

 • Els béns que necessites per al teu negoci, sense haver de fer desemborsaments inicials, a canvi de l'abonament d'una renda periòdica i amb possibilitat d'adquirir-los.

 • Tenim una important presència en els mercats europeu i americà.

 • Solució financera a la mida mitjançant el finançament de projectes, d'actius i d'adquisicions.

 • Bankia posa a la vostra disposició una àmplia oferta d'avals.

 • Està dirigit a grups de persones jurídiques que, en el desenvolupament de la seua activitat empresarial, sol·liciten de forma recurrent a les entitats financeres la concessió de garanties enfront de tercers.

Els nostres servicis en línia pensats per a la teua empresa

 • Oficina Internet Empreses

  Fes les teues consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb una total seguretat.

 • Gestió cobraments i pagaments

  Millora la gestió dels cobraments i pagaments de la teua empresa gràcies a esta ferramenta.

 • Enviament de fitxers

  Des de l'Oficina pots tramitar diferents tipus de fitxers, per a la qual cosa ha d'haver contractat prèviament el servici corresponent.

 • Què és el servici de facturatge?

  És un servici integral de gestió i finançament dels comptes a cobrar: gestió de cobrament i avançament dels crèdits comercials que l'empresa té enfront de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament haja cedit a Bankia.

  Dirigit a empreses que reunisquen les següents característiques: treballen de forma recurrent amb els seus clients, facturen a empreses de reconeguda solvència i amb terminis de cobrament dilatats.

 • Què és un préstec sindicat?

  Préstec concedit a mitjanes i grans empreses per dues o més entitats financeres en termes homogenis entre si, baix un únic contracte de finançament.

  D'esta manera, és possible finançar operacions repartint el risc entre diverses entitats financeres.

 • Quines són les modalitats de facturatge?

  Les dues modalitats de factoring més habituals són:

  • Estàndard: Modalitat més habitual. El risc d'insolvència del deutor és assumit per Bankia des de la cessió dels crèdits fins al seu venciment, o, si escau, el de les pròrrogues pactades (30 dies màxim).
  • Amb recurs: Bankia no assumeix el risc d'insolvència del deutor.