Confirming Cliente

 • Servici integral de gestió dels pagaments nacionals d'una empresa als seus proveïdors

  que substituïx els sistemes tradicionals de pagament i inclou opcions de finançament

 • Facilita als proveïdors una fuenta addicional de finançament. Evita costos d'emissió de xecs/pagarés. Permet homogeneïtzar el teu sistema de pagaments.

Característiques principals

Adreçat a empreses de mitjà i gran mida que reunisquen les següents característiques:

 • Elevat volum de pagaments a proveïdors.
 • Proveïdors habituals i diversificats a què paguen a crèdit.

Existixen tres modalitats de contracte.

 • Confirming Estàndard: gestió de pagament de les factures. Consistix en l'enviat per part del banc de comunicacions de pagament a favor dels proveïdors de l'empresa que incorporen una oferta de finançament. Els proveïdors poden optar per sol·licitar l'anticipat de les factures o esperar al seu cobrament a venciment.
 • Confirming amb Postfinançament: variant de la modalitat estàndard que permet a l'empresa, una vegada assolida la data de venciment de les factures, i independentment del fet que estes hagen sigut anticipades o no pels proveïdors, sol·licitar un ajornament de pagament al banc (postfinançament) fins una data futura. El postfinançament pot ser sistemàtica (per a tots els venciments) o puntual a sol·licitud del client.
 • Confirming Pagament Immediat: gestió de pagament a proveïdors a la vista i ajornament del pagament mitjançant un finançament a mesura que li oferix Bankia. D'esta manera podrà obtindre dels seus proveïdors un descompte per pagament immediat.

 

Avantatges de Confirming Client

 • Facilita als proveïdors una font addicional i permanent de finançament en condicions avantatjoses, el que atorga a la teva empresa major poder negociador.
 • Evita costos d'emissió de xecs/pagarés o de manipulació de documents i oferix més seguretat en el tractament de documents de pagament reduint les incidències que puguen produir-se per transferències tornades, xecs no rebuts, etc.
 • Permet homogeneïtzar el teu sistema de pagaments a proveïdors amb les consegüents avantatges administratives.
 • Servici web i d'atenció telefònica a disposició dels teus proveïdors oferit per Bankia.
 • Informació en línia sobre l'estat de la teva línia i envie de fitxers a través de Bankia En línia Empreses.