Confirming Cliente

 • Servici integral de gestió i finançament

  Dels comptes que cal pagar

 • Facilita als proveïdors una font addicional de finançament. Evita costos d'emissió de xecs/pagarés. Permet homogeneïtzar el teu sistema de pagaments a proveïdors.

  Característiques principals

  És un servici integral de gestió i finançament dels comptes que cal pagar: gestió dels pagaments nacionals d'una empresa als seus proveïdors que substituïx els sistemes tradicionals de pagament i inclou opcions de finançament a favor dels proveïdors i/o del client.

  Dirigit a empreses de mida mitjana i gran que reunisquen les característiques següents:

  • Un elevat volum de pagaments a proveïdors.
  • Proveïdors habituals i diversificats als quals pagueu a crèdit.

  Hi ha tres modalitats de contracte.

  • Confirming Estàndard: gestió de pagament de les factures. Consistix en l'enviament, per part del banc, de comunicacions de pagament a favor dels proveïdors de l'empresa que incorporen una oferta de finançament. Els proveïdors poden optar per sol·licitar l'avançament de les factures o esperar a cobrar-les a venciment.
  • Confirming amb Postfinançament: variant de la modalitat estàndard que permet a l'empresa, una vegada arribada la data de venciment de les factures, i independentment del fet que estes hagen sigut anticipades o no pels proveïdors, sol·licitar un ajornament de pagament al banc (postfinançament) fins a una data futura. El postfinançament pot ser sistemàtic (per a tots els venciments) o puntual a sol·licitud del client.
  • Confirming Pagament Immediat: gestió de pagament a proveïdors a la vista i ajornament del pagament mitjançant un finançament a mida que vos oferix Bankia. D'esta manera, podreu obtindre dels vostres proveïdors un descompte per pagament immediat.

  Avantatges de Confirming Client

  • Facilita als proveïdors una font addicional i permanent de finançament en condicions avantatjoses, cosa que atorga a la teua empresa major poder negociador.
  • Evita costos d'emissió de xecs/pagarés o de manipulació de documents i oferix més seguretat en el tractament de documents de pagament, ja que reduïx les incidències que es puguen produir per transferències retornades, xecs no rebuts, etc.
  • Permet homogeneïtzar el teu sistema de pagaments a proveïdors amb les consegüents avantatges administratius.
  • Servici web i d'atenció telefònica a disposició dels teus proveïdors que t'oferix Bankia.
  • Informació en línia sobre l'estat de la teua línia i enviament de fitxers a través de l'Oficina Internet Empreses.