Cuenta de Crédito

 • Finança l'actiu circulant de la teua empresa

  En el moment que vulgues i al mínim cost

 • La forma més senzilla de finançament a curt termini. Pots disposar del capital segons les necessitats de la teua empresa. Només pagues interessos per la quantitat requerida.

  Característiques principals

  Si necessites finançar l'actiu circulant de la teua empresa, amb el Compte de Crèdit de Bankia pots disposar dels diners que vulgues en el moment i al mínim cost.

  El crèdit permet disposar de les quantitats necessàries de manera gradual; d'esta manera, només pagues interessos per la quantitat requerida en funció del temps de disposició.

  És, per tant, la forma més senzilla de finançament a curt termini. Idoni per a les necessitats de finançament concretes que originen els cicles d'una empresa.

  Avantatges del Compte de Crèdit

  • Pots disposar del capital segons les necessitats de la teua empresa, ja que té una línia de finançament permanent.
  • La tranquil·litat de saber que, davant d'una necessitat financera de la teua empresa, pots disposar dels diners en el moment.