Descuento Comercial

 • La forma més ràpida

  D'anticipar-te l'import dels teus drets de cobrament

 • La forma més ràpida d'anticipar l'import de càrrecs SEPA. Cobrixes les teues necessitats de finançament. Més liquiditat.

  Característiques principals

  La forma més ràpida d'anticipar l'import de càrrecs SEPA, lletres, pagarés o altres efectes comercials que la teua empresa ostente enfront de tercers per operacions específiques de la seua activitat.

  En Bankia disposaràs de liquiditat en negociar qualsevol d'estos documents.

  Avantatges del Descompte Comercial

  • Més liquiditat.
  • Cobrir les necessitats de finançament del teu circulant.
  • Cedix-nos lletres, pagarés i altres efectes de comerç, i Bankia t'anticipa el seu import i s'encarrega de cobrar-los al seu venciment.