Línea ICO Crédito Comercial

 • Finança les factures

  derivades de l'activitat habitual de l'empresa, a escala nacional.

   

 • Per a factures a termini màxim de 180 dies. Sense comissions. Fins al 100% de l'import.

Avantatges de la Línia Crèdit Comercial

 • Facilita la finançament fins al 100% de l'import de les factures que complisquen els requisits de la Línia, IVA inclòs.
 • S'admet un import màxim per titular de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions (saldo viu) i per al conjunt d'entitats financeres.
 • Es financen factures amb data de venciment fins 180 dies.
 • El tipus d'interés és variable, format com a euríbor 6 mesos + Diferencial de fondege ICO (a termini de 180 dies) + 2,30%. ICO publica setmanalment els tipus en la seua pàgina web www.ico.es.
 • Sense comissions d'obertura, estudi, modificació o liquidació.
 • No cal firmar documentació addicional (excepte l'Annex 0 i el clausulat ICO), ni la modificació del contracte de descompte que ja tinga firmat el client.
 • És compatible amb altres ajudes rebudes de les comunitats autònomes (CA) o altres institucions (SGR/SAECA).

Condicions

Beneficiaris:

Empreses i autònoms amb domicili social en Espanya, que emeten factures derivades de la venda en ferm de béns i servicis feta a un deutor ubicat dins del territori nacional.

Conceptes finançables:

 • Factures emeses amb ajornament de pagament derivades de la venda en ferm de béns o servicis feta a un deutor ubicat dins del territori nacional.
 • Es financen factures que tinguen una data de venciment no superior a 180 dies, comptadora des de la data d'avançament de l'import de la factura per l'Entitat al client.
 • Se n'exclouen les factures prèviament finançades.

 

Vigència:

Fins al 7 de desembre de 2017, o abans si s'esgoten els fons de la Línia.