Línea Multiproducto Global

 • Unifica baix un únic contracte el finançament del circulant de la teva empresa

  el que reduïx tràmits i costos

 • Facilita la gestió dels límits disponibles. Firma d'un únic contracte per a les operacions de circulant. Durada del contractat indefinida.

Característiques principals

La Línia Multiproducte Global unifica baix un únic contracte el finançament del circulant de la teva empresa, el que reduïx tràmits i costos. A més, assigna un límit global que pot distribuir-se entre els següents productes individuals:

 • Compte de Crèdit.
 • Cartera Comercial.
 • Línia d'Aval.
 • Línia de Comerç Exterior.

Avantatges de la Línia Multiproducte Global

Combina els productes individuals que componen la Línia Multiproducte Global i la teva empresa podrà beneficiar-se de les següents avantatges:

 • Firma d'un únic contracte per a les operacions de circulant, simplificant l'entrega de documentació en les successives renovacions.
 • Durada del contractat indefinida, pel que s'eviten costos d'intervenció i desplaçaments.
 • Les condicions econòmiques de cada producte associat a la Línia Multiproducte Global figuren en contracte privat, pel que en cas de modificar-se no és necessària intervenció.
 • Facilita la gestió dels límits disponibles, evitant tindre imports ociosos.