Generador de Fitxers Bankia

Este servici et permet, mitjançant una senzilla operativa, millorar la gestió del teu negoci, tant per als pagaments que la teua empresa haja de fer a proveïdors i a empleats, com en els cobraments a clients a través de rebuts al cobrament, mitjançant descompte o finançament.

Què és el Generador de Fitxers Bankia

  • Es tracta d'un programari empresarial per a la gestió de fitxers normalitzats, i la seu posterior transmissió electrònica, que permet crear i mantindre la base de clients, proveïdors i empleats sense haver d'abandonar el programa. També permet crear i emetre fitxers amb ordes de càrrec o abonament, a més de tractar i emmagatzemar fitxers de la Norma 43 i la Norma 43 Sepa.

    Per a la correcta tramitació electrònica i aplicació d'estos fitxers, has de tindre prèviament contractat el servici comercial corresponent a Bankia que done suport a les diferents ordes de cobraments i pagaments o de transmissió d'informació, així com disposar d'Oficina Internet Empreses amb Mòdul General.

    Els requisits mínims, programari i maquinari, per a la instal·lació del Generador de Fitxers Bankia són:

    • Microsoft ® Windows XP o superior
    • Processador de 32 bits (x86) a 1 GHZ o superior
    • Memòria RAM: 1 GB (necessita 100 Mb lliures)
    • Espai lliure necessari en disc: 150 MB.
    • Ratolí o dispositiu compatible
    • Teclat.

Què pots fer amb el Generador de Fitxers?

  • El Generador de Fitxers Bankia et permet produir diferents formes de cobrament:

    • Càrrecs SEPA (per domiciliació): rebuts pagadors a la presentació (a la vista), que corresponen a quotes per serveis o usos de caràcter diari a càrrec del consumidor o usuari final i en què existeix l'autorització prèvia del deutor de caràcter genèric per a atendre el pagament (ex. el rebut de la llum o la quota de la comunitat de propietaris).
    • Càrrecs Sepa finançats: drets de cobrament que té l'empresa pel que fa als seus deutors, determinats en quantia i venciment (ex. una venda ajornada d'un bé que es pagarà en 3 rebuts a 30, 60 i 90 dies).

    També pots generar diferents ordes de pagament.

    • Pagaments SEPA: nòmines, transferències.
    • Confirming: ordes de pagament als teus proveïdors amb possibilitat de bestreta.

Avantatges d'este servici

    • Instal·lació modular: cada tipus de normativa de fitxers té assignat un mòdul d'instal·lació. En funció del que vulgues, pots instal·lar únicament els mòduls necessaris, amb la possibilitat d'incloure o eliminar mòduls en qualsevol moment.
    • Permet simplificar la gestió administrativa dels cobraments i pagaments del teu negoci.
    • Optimització de recursos i temps.
    • Seguretat i confidencialitat en les teues operacions.
    • Total disponibilitat horària.

    El programa Generador de fitxers Bankia facilita l'elaboració dels següents tipus de fitxers:

    • Norma 34.14 - Pagaments SEPA.
    • Norma 19.14 - Càrrecs SEPA sistema Bàsic.
    • Norma 19.44 - Càrrecs SEPA sistema Empresa.
    • Norma 58 - Crèdits per a bestreta i gestió de cobrament.
    • Norma 67 - Comunicació de dades relatives a xecs i pagarés de c/c emesos directament per clients.
    • Norma 67A - Ordres per a l'emissió de xecs i pagarés de clients.
    • Norma 68 - Ordres per a l'emissió de pagaments domiciliats.
    • Confirming.
    • Norma 19 - Càrrecs per domiciliacions en suport magnètic.
    • Norma 32 - Remeses d'efectes.
    • Norma 34 / 34.1 - Ordres per a l'emissió de nòmines, transferències nacionals i exteriors en euros.

    Així mateix facilita la importació i visualització de fitxers:

    • Norma 43 - Informació normalitzada de comptes bancaris.

Com et pots baixar el Generador de Fitxers Bankia?

  • Pots baixar-te el programa a través de les següents rutes:

      • Des d'esta mateixa pàgina, al polsar sobre Descàrrega - Generador Fitxers Bankia
      • Accedint a l'Oficina Internet Empreses, en l'opció «Fitxers» del menú principal, fes clic en «Programari/Utilitats» i polsa en «Generador Fitxers Bankia».

     

    Al costat dels instal·lables de l'aplicació, trobaràs un complet manual operatiu i els documents denominats «Guia d'Usuari» per a cada mòdul, on es detallen les pantalles i els exemples de generació de cadascun dels formats possibles.