Serveis a empreses

Reunió diverses persones en oficina
  • Home mirant tauleta tàctil

    Servei de transferències massives

    Tramita d'una forma senzilla, àgil i còmoda les transferències que desitges fer tant a Bankia com a unes altres entitats financeres nacionals.

  • Home mirant tauleta tàctil

    Agregador financer

    Visualitza els saldos i moviments dels teus comptes d'unes altres entitats financeres, sense necessitat d'entrar en el servici de banca electrònica de cadascuna d'elles.