Generador de Ficheros Bankia

Este servici et permet, mitjançant una senzilla operativa, millorar la gestió del teu negoci, tant per als pagaments que la teua empresa haja de fer a proveïdors i a empleats, com en els cobraments a clients a través de rebuts al cobrament, mitjançant descompte o finançament.

Què és el Generador de Fitxers Bankia

 • Es tracta d'un programari empresarial per a la gestió de fitxers normalitzats, i la seu posterior transmissió electrònica, que permet crear i mantindre la base de clients, proveïdors i empleats sense haver d'abandonar el programa. També permet crear i emetre fitxers amb ordes de càrrec o abonament, a més de tractar i emmagatzemar fitxers de la Norma 43 i la Norma 43 Sepa.

  Per a la correcta tramitació electrònica i aplicació d'estos fitxers, has de tindre prèviament contractat el servici comercial corresponent a Bankia que done suport a les diferents ordes de cobraments i pagaments o de transmissió d'informació, així com disposar d'Oficina Internet Empreses amb Mòdul General.

  Els requisits mínims, programari i maquinari, per a la instal·lació del Generador de Fitxers Bankia són:

  • Microsoft ® Windows XP o superior
  • Processador de 32 bits (x86) a 1 GHZ o superior
  • Memòria RAM: 1 GB (necessita 100 Mb lliures)
  • Espai lliure necessari en disc: 150 MB.
  • Ratolí o dispositiu compatible
  • Teclat.

Què pots fer amb el Generador de Fitxers?

 • El Generador de Fitxers Bankia et permet produir diferents formes de cobrament:

  • Càrrecs SEPA (per domiciliació): rebuts pagadors a la presentació (a la vista), que corresponen a quotes per serveis o usos de caràcter diari a càrrec del consumidor o usuari final i en què existeix l'autorització prèvia del deutor de caràcter genèric per a atendre el pagament (ex. el rebut de la llum o la quota de la comunitat de propietaris).
  • Càrrecs Sepa finançats: drets de cobrament que té l'empresa pel que fa als seus deutors, determinats en quantia i venciment (ex. una venda ajornada d'un bé que es pagarà en 3 rebuts a 30, 60 i 90 dies).

  També pots generar diferents ordes de pagament.

  • Pagaments SEPA: nòmines, transferències.
  • Confirming: ordes de pagament als teus proveïdors amb possibilitat de bestreta.

Avantatges d'este servici

  • Instal·lació modular: cada tipus de normativa de fitxers té assignat un mòdul d'instal·lació. En funció del que vulgues, pots instal·lar únicament els mòduls necessaris, amb la possibilitat d'incloure o eliminar mòduls en qualsevol moment.
  • Permet simplificar la gestió administrativa dels cobraments i pagaments del teu negoci.
  • Optimització de recursos i temps.
  • Seguretat i confidencialitat en les teues operacions.
  • Total disponibilitat horària.

  El programa Generador de fitxers Bankia facilita l'elaboració dels següents tipus de fitxers:

  • Norma 34.14 - Pagaments SEPA.
  • Norma 19.14 - Càrrecs SEPA sistema Bàsic.
  • Norma 19.44 - Càrrecs SEPA sistema Empresa.
  • Norma 58 - Crèdits per a bestreta i gestió de cobrament.
  • Norma 67 - Comunicació de dades relatives a xecs i pagarés de c/c emesos directament per clients.
  • Norma 67A - Ordres per a l'emissió de xecs i pagarés de clients.
  • Norma 68 - Ordres per a l'emissió de pagaments domiciliats.
  • Confirming.
  • Norma 19 - Càrrecs per domiciliacions en suport magnètic.
  • Norma 32 - Remeses d'efectes.
  • Norma 34 / 34.1 - Ordres per a l'emissió de nòmines, transferències nacionals i exteriors en euros.

  Així mateix facilita la importació i visualització de fitxers:

  • Norma 43 - Informació normalitzada de comptes bancaris.

Com et pots baixar el Generador de Fitxers Bankia?

 • Pots baixar-te el programa a través de les següents rutes:

   • Des d'esta mateixa pàgina, al polsar sobre Descàrrega - Generador Fitxers Bankia
   • Accedint a l'Oficina Internet Empreses, en l'opció «Fitxers» del menú principal, fes clic en «Programari/Utilitats» i polsa en «Generador Fitxers Bankia».

   

  Al costat dels instal·lables de l'aplicació, trobaràs un complet manual operatiu i els documents denominats «Guia d'Usuari» per a cada mòdul, on es detallen les pantalles i els exemples de generació de cadascun dels formats possibles.