Swift for Corporates

SWIFT for Corporates cobrix la necessitat d'automatització i d'estandardització que tenen les empreses en les seues transaccions i comunicacions amb les entitats financeres.

Avantatges de SWIFT for Corporates

  • SWIFT és un sistema de missatgeria financera global que permet l'intercanvi, entre empreses i entitats financeres, de fitxers d'ordes de cobrament i de pagament així com la consulta de moviments i saldo de comptes de forma ràpida i segura.

    T'interessa saber:

    • SWIFT for Corporates et permetrà tindre un canal únic de comunicació amb tots els teus proveïdors de servicis financers, tant a escala nacional com internacional, i millorarà la gestió de la teua tresoreria mitjançant una plataforma global estandarditzada i altament segura.
    • Racionalitza els canals de transmissió de fitxers, reduint els costos associats i augmentant el control sobre la teua tresoreria.
    • Millora la seguretat i amplia l'àmbit geogràfic de les teues transaccions financeres.