Cuenta Tesorería Empresas

1 /6
Este número és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menor risc, i 6/6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Depòsits d'Entitats de Crèdit. Per a depòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 € per depositant en cada entitat de crèdit.
  • Compte corrent amb total liquiditat

    Que permet tot tipus d'operativa

  • Total liquiditat. Permet tot tipus d'operativa. Remuneració referenciada a l'euríbor.

Avantatges del Compte Tresoreria Empreses

Disfruta dels avantatges que t'oferix per al teu negoci el Compte Tresoreria Empreses. Un compte corrent amb total liquiditat, que permet tot tipus d'operativa i oferix una remuneració referenciada a l'euríbor mes.