Compte Valors

Cuenta de Valores

Assessorament i operativa per a ajudar-te a culminar amb èxit totes les teues inversions

Bankia t'acosta el millor assessorament i operativa en renda variable a través del seu servici de Bankia En línia, per a ajudar-te a culminar amb èxit totes les teues inversions de forma còmoda, ràpida i segura.

Informació fiscal

Amb caràcter general, la inversió en accions pot comportar efectes tributaris per a l'inversor per dos motius:

  • Per la venda de les accions.
  • Pels rendiments que generen estes accions

A l'efecte de l'IRPF, la venda d'accions genera un guany o pèrdua patrimonial que es calcula per la diferència entre el valor d'adquisició (incrementat en les despeses inherents a la compra) i el de venda (disminuït per les despeses inherents a la venda).

Quines són les seues característiques principals?

D'ací avant ja pots:

  • Obrir comptes de valors i realitzar-hi operacions.
  • Conéixer l'estat de les teues ordes.
  • Revisar els moviments realitzats.
  • Consultar la rendibilitat obtinguda.

 

Per operar només has d'accedir a Bankia En línia i seleccionar el valor desitjat. Pots triar còmodament com fixar el preu, així com la validesa temporal de la teua orde.