Servici I-valors

Servicio i-Valores

El Servici I-valors et permet adherir-te a una tarifa diferenciada per a les comissions derivades d'operacions de compra - venda d'accions nacionals i internacionals.

Característiques principals

Els clients que operen a través de Bankia En línia poden contractar el Servici I-valors amb accés a una tarifa preferencial en operacions de compravenda d'accions nacionals i internacionals. Com valor afegit, este servici proporciona als clients accés directe a la cotització en temps real del mercat continu.

El Servici I-valors està adreçat a persones físiques majors d'edat que tenen contractades comptes de valors amb disposició indistinta.

Les principals avantatges d'este servici són:

  • Cotitzacions en temps real.
  • Comissions reduïdes.

Comissions del servici

Les operacions de compravenda d'accions que el client faça a partir de la contractació d'este servici, disfrutaran d'unes comissions reduïdes tant en valors nacionals com internacionals.

  Comissió Mínim
Operativa Nacional 0,20% 8€
Operativa Internacional I-valors 0,20% 25€
Operativa Internacional Internet 0,5% 35€

 

*Comissions a calcular sobre el valor efectiu de l'operació. Les tarifes indicades inclouen el cost de corretatge. Cànons i impostos no inclosos.

 

Funcionament Servici I-valors

  • El Servici I-valors té establida una tarifa semestral de 80€ més impostos. Esta tarifa s'aplicarà únicament si les comissions pagades en les operacions de compravenda d'accions són inferiors a este import.
  • Si l'import facturat és superior a 80€, no es cobrarà cap comissió addicional.
  • La tarifa es facturarà al final del període semestral, o amb anterioritat si se'n produeix la cancel·lació anticipada.