Servici i-Valors

Servicio i-Valores

El Servici I-Valors et permet adherir-te a una tarifa diferenciada per a les comissions derivades d'operacions de compra - venda d'accions nacionals i internacionals.

Característiques principals

Els clients que operen a través d'Oficina Internet poden contractar el Servici I-Valors amb accés a una tarifa preferencial en operacions de compravenda d'accions nacionals i internacionals. Com a valor afegit, este servici proporciona als clients accés directe a la cotització en temps real del mercat continu.

El Servici I-Valors està adreçat a persones físiques majors d'edat que tenen contractats comptes de valors amb disposició indistinta.

Els principals avantatges del servici són:

  • Cotitzacions en temps real.
  • Comissions reduïdes.

Comissions del servici

Les operacions de compravenda d'accions que el client duga a terme a partir de la contractació d'este servei gaudiran de comissions reduïdes, tant en valors nacionals com internacionals.

  Comissió Mínim
Operativa Nacional 0,20 % 8 €
Operativa Internacional I-Valors 0,20 % 25 €
Operativa Internacional Internet 0,5% 35 €

 

*Comissions a calcular sobre el valor efectiu de l'operació. Les tarifes indicades inclouen el cost de corretatge. Cànons i impostos no inclosos.

 

Funcionament Servici I-Valors

  • El Servici I-Valors té establida una tarifa semestral de 80 € més impostos. Esta tarifa s'aplicarà únicament si les comissions pagades en les operacions de compravenda d'accions són inferiors a este import.
  • Si l'import facturat és superior a 80 €, no es cobrarà cap comissió addicional.
  • La tarifa es facturarà al final del període semestral, o amb anterioritat si se'n produeix la cancel·lació anticipada.