Cuenta de Pago Básica

1 /6
Este número és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menor risc, i 6/6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Depòsits d'Entitats de Crèdit. Per a depòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 € per depositant en cada entitat de crèdit.
 • Compte de pagament amb operatives limitades

  Este compte complix els requisits fixats pel RD 19/2017

 • Sense haver de contractar altre producte. Possibilitat d'associar un targeta prepagament. Possibilitat de gestionar el teu compte a Bankia En línia.
 • Ninot verd amb cartera

Condicions de la Compte de Pagament Bàsica

La poden sol·licitar persones físiques que no disposen d'un altre compte de pagament a Espanya, que acrediten qualsevol de les següents situacions:

 • Residents legalment a la UE (inclosos clients que no tinguen domicili fix).
 • Sol·licitants d'asile.
 • No tinguen permís de residència, però la seua expulsió siga impossible per raons jurídiques o de fet.

Només es permetrà un compte per titular, havent de formalitzar-se el corresponent contracte d'obertura en una oficina i aportar la informació requerida en compliment de la normativa de prevenció de l'emblanquine de capitals i del finançament del terrorisme.

El Compte de pagament bàsica és un compte d'estalvi que permet fer les operatives limitades:

 • Ingressos d'efectiu.
 • Depòsit de fons.
 • Transferències.
 • Retirades de diners en oficines i caixers.
 • Domiciliació de rebuts i altres operacions de pagament.
 • No admet descoberts.

 

El compte pot tindre associada la Targeta prepagament Compta Bàsica (PDF, 92 kB) la qual permet al client fer compres i traure diners en caixers contra el saldo prepagament en la targeta.

Informació addicional

 • Comissió de manteniment: màxim 9 euros al trimestre (36 euros a l'any).
 • Liquidació trimestral, des de la data d'obertura.
 • Els clients titulars d'un compte de pagament bàsica que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió financera-tal com estes situacions consten definides en l'art. 3.1. del Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'establix un règim gratuït de comptes de pagament bàsiques en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera - tenen el dret de no pagar comissió alguna pel manteniment i prestació dels servicis associats a la mateixa. Per beneficiar-se d'este dret serà necessari que: (i) el sol·liciten expressament a Bankia; i (ii) que s'acredite documentalment a Bankia el compliment per part dels titulars (i autoritzats) dels requisits legalment exigibles que habiliten a l'exempció del pagament de la comissió. En cas d'estar interessat en beneficiar-se d'este dret, contacte amb nosaltres per iniciar formalment el procés de sol·licitud.

Informació Precontractual Específica (IPE) Compte de Pagament Bàsica (PDF, 105 kB).

Document Informatiu Comissions Compte Pagament Bàsic (PDF, 90,3 kB).

Llesta de servicis més representatius associats a un compte de pagament (PDF, 149 kB).