Simulador d'Hipoteques

Quant necessites?

Quina és la finalitat del préstec que necessites?

Ha d'informar del valor de la vivenda
Ha d'informar de quant li queda per pagar
Ha d'informar de quant li queda per pagar

En quant temps?

Ha d'informar de quant temps li queda per pagar
Ha d'informar de la comissió de cancel·lació
No pot introduir més de 2 enters i 2 decimals

Quin tipus d'interés s'aplica a la teua vivenda?

Ha d'informar del tipus d'interés fix.
No pot introduir més de 2 enters i 2 decimals
L'interés fix ha de ser major que 0.