Assegurança Decessos

Vols ajudar als teus? Contractar a Bankia una assegurança de decessos significa oferir tranquil·litat a la teva família i una atenció especialitzada davant la pèrdua d'un ser volgut.

  Avantatges de l'Assegurança Decessos

  Garantix la coordinació, organització i prestació dels servicis funeraris en cas de defunció. D'esta manera tindràs coberts totes les despeses i tràmits necessaris quan una persona mor, ajudant així als familiars en moments tan difícils en simplificar tots els tràmits burocràtics inherents al sepeli i a l'enterrat.

  • L'assegurança de decessos cobrix des de les necessitats convencionals (caixa, cotxe fúnebre, nínxol, incineració, etc.), assistència en viatge, assistència a persones (ajuda psicològica, tramitació de documents, consultes jurídiques familiars, etc.), fins les necessitats per tradició o costums familiars d'àmbit social.
  • Tot això amb l'atenció personalitzada d'un gestor d'assistència disponible les 24 hores del dia, 365 dies a l'any i en qualsevol lloc del món.

  Pots triar les següents modalitats.

  • Prima Única: adreçat a persones de qualsevol edat que vulguen pagar la seva pòlissa d'una sola vegada, disposant de cobertura vitalícia.
  • Prima Periòdica: una assegurança anual renovable.

   

  En els moments difícils ens preocupem nosaltres.

  Assegurances mitjançats per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.