Assegurances de Vida i Accidents

Assegurances de vida i accident
 • Segur que et sorprendràs

T'oferim la protecció més completa.

Assegurança de vida

 • Assegurança de vida

  Garantix el pagament d'un capital als beneficiaris de la teua assegurança.

  Assegurances de vida vinculades

 • Assegurances de vida vinculades a operacions financeres

  Garantix l'estabilitat econòmica dels teus éssers volguts. No els deixes deutes.

  Assegurança d'accidents

 • Assegurança d'accidents

  En cas d'accident, t'ajudem a fer front als teus compromisos de pagaments.

Una assegurança motiva més amb Wi-Fi

Les nostres assegurances

Bankia Vida Renda

 • Estem segurs que vols garantir la protecció econòmica de la teua família.

  Assegurances d'estalvi – Renda Vitalícia

 • Planteja't disposar d'ingressos fixos i garantits quan més els necessites.

  Assegurances de salut

 • Amb la teua assegurança de salut disposes de cobertura assistencial mèdica de qualitat per a tu i la teua família.

  Segment

 • quina és la fiscalitat en cas de defunció de l'assegurat? Si el beneficiari és persona física, les prestacions tributaran en l'impost de successions i donacions (en cas que hi haja diversos beneficiaris, cada un tributarà per la part del capital que li correspon).

  • Si el beneficiari és persona jurídica, la prestació tributarà com a ingrés en l'impost de societats.
  • Quin és el període de carència en una assegurança de vida?
 • En les assegurances de vida no apliquem carència. La cobertura es fa efectiva des del moment de la contractació de l'assegurança.

  Veure totes les preguntes freqüents