Servicio I-Valores

El Servici I-valors et permet adherir-te a una tarifa diferenciada per a les comissions derivades d'operacions de compra - venda d'accions nacionals i internacionals.

Avantatges del Servici I-Valors

 • Els clients que operen a través de Bankia En línia poden contractar el Servici I-valors amb accés a una tarifa preferencial en operacions de compravenda d'accions nacionals i internacionals. Com a valor afegit, este servei proporciona als clients accés directe a la cotització en temps real del mercat continu.

  El Servei iValores està dirigit a persones físiques que siguen majors d'edat i que tinguen contractats comptes de valors amb disposició indistinta.

Quines són les comissions del Servici I-Valors?

 • Les operacions de compravenda d'accions que el client duga a terme a partir de la contractació d'este servei gaudiran de comissions reduïdes, tant en valors nacionals com internacionals.

   • Comissió operativa nacional: 0,20% per operació, amb un mínim de 8 €.
   • Comissió operativa internacional:
    • I-Valors: 0,20% per operació, amb un mínim de 25 €.
    • Internet: 0,5% per operació, amb un mínim de 35 €.

  * Comissions a calcular sobre el valor efectiu de l'operació. Les tarifes indicades inclouen el cost de corretatge. Cànons i impostos no inclosos.

Funcionament del Servei iValores

  • El Servici I-valors té establida una tarifa semestral de 80 ? més impostos. Esta tarifa s'aplicarà únicament si les comissions pagades en les operacions de compravenda d'accions són inferiors a este import.
  • Si l'import facturat és superior a 80 €, no es cobrarà cap comissió addicional.
  • La tarifa es facturarà al final del període semestral, o amb anterioritat si se'n produeix la cancel·lació anticipada.