Bankia Vida

Perquè la tranquil·litat costa molt poc, a Bankia li oferim el que garantix el pagament d'un capital als beneficiaris en cas de defunció per qualsevol causa podent el client designar lliurement el capital assegurat.

  Avantatges de l'Assegurança Bankia Vida

  La nostra assegurança està pensat per a clients que busquen l'estabilitat futura de la seva parella i fills, normalment perquè encara estan pagant la hipoteca o perquè volen assegurar que la pèrdua d'una de les fonts d'ingressos en la família no signifique una minva en el seu nivell de vida, ja que la pòlissa no només servix per a deixar a qui l'assegurat decidisca un capital amb què suportar les dificultats econòmiques, sinó que també poden cobrir situacions crítiques com la invalidesa, complementant així el que es percep de la pensió pública de la Seguretat Social.

  Per això:

  • A Bankia t'oferim una assegurança de vida que garantix el pagament d'un capital als beneficiaris en cas de defunció per qualsevol causa.
  • A més, et beneficiaràs d'un 15% de descompte el primer any si el prenedor té a nom seu un altre assegurança a MAPFRE mitjançat per Bankia.
  • Compta també amb les cobertures opcionals d'invalidesa (absoluta i permanent) i defunció accidental amb doble capital.
  • Des de 30.000 euros de capital, tu tries. Contracta l'assegurança anual renovable amb la possibilitat de fraccionar el pagament de la prima.

  La tranquil·litat de garantir la protecció econòmica de la teva família.

  Normes generals de contractació

  • Persones físiques de 14-72 anys (invalidesa absoluta i permanent, i defunció accidental amb doble capital fins els 65 anys).
  • Assegurança anual renovable tàcitament.
  • Producte contractable per persones físiques residents.

  Assegurances mitjançats per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.