Formulari de sol·licitud de renuncia d'informació periòdica de Fons d'Inversió/Plans de Pensions