Comissions, tipus d'interés i de canvi

Des d'esta pàgina es pot baixar informació sobre comissions, tipus d'interés més habituals i tipus de canvi per a clients consumidors a Bankia.

Tipus d'interés i comissions publicats per descoberts tàcits en comptes corrents i excedits tàcits en comptes de crèdit (PDF, 25 kB).

Informació sobre tipus de canvi (PDF, 41 kB).

Informació trimestral sobre comissions i tipus practicats o oferts de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfiles de clients més comuns que siguen persones Físiques (Annex 1 de la Circular 5/2012) (PDF, 76,7 kB).

Acord Visa i MasterCard per reduir les taxes d'intercanvie interregional en l'àmbit de la Unió Europea (PDF, 180 kB).

 

Taxes d'intercanvi

Taxes d'intercanvi. 09/2014 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 12/2014 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 03/2015 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 06/2015 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 09/2015 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 12/2015 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 03/2016 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 06/2016 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 09/2016 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 12/2016 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 03/2017 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 06/2017 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 09/2017 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 12/2017 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 03/2018 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 06/2018 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvie. 09/2018 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 12/2018 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 03/2019 (PDF, 19 kB).

Taxes d'intercanvi. 06/2019 (PDF, 19 kB).

Taxes de descompte

Taxes de descompte. 09/2014 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 12/2014 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 03/2015 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 06/2015 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 09/2015 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 12/2015 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 03/2016 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 06/2016 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 09/2016 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 12/2016 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 03/2017 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 06/2017 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 09/2017 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 12/2017 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 03/2018 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 06/2018 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 09/2018 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 12/2018 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 03/2019 (PDF, 18 kB).

Taxes de descompte. 06/2019 (PDF, 18 kB).