Programa Crédito ONG

 • Potenciem el nostre Programa ONG

  Cedim el 50% del benefici net obtingut per l'ús de les targetes a les mateixes organitzacions

 • Col·labora amb l'ONG que tu decidisques. Bankia cedix el 50% del benefici net obtingut. Només has de pagar amb la teua targeta ONG en comerços.
 • ONG Genèrica Crèdit

Associacions i fundacions

Qui poden adherir-se al programa?

El programa està dirigit a les associacions i fundacions que tinguen com a finalitat l'ajuda humanitària, la cooperació al desenvolupament, l'acció social i la defensa i protecció del medi ambient. Cal que hagen estat constituïdes i que desenvolupen ininterrompudament la seua activitat almenys tres anys abans de la data de la sol·licitud. En el cas de les associacions, han d'acreditar l'obtenció de la declaració d'utilitat pública.

Com han de sol·licitar-ho?

Per a accedir a este programa l'organització ha d'omplir el formulari de sol·licitud d'alta.

 • Una vegada rebuda la sol·licitud i després de comprovar-ne els requisits, Bankia es posarà en contacte amb l'organisme sol·licitador per confirmar la recepció de la sol·licitud i la documentació enviada.
 • Les ONG seleccionades subscriuran un conveni de col·laboració amb Bankia, per al qual és necessari obrir un compte corrent en Bankia en què es recolliran les aportacions corresponents.

Clients Bankia

Com col·laboren els clients de Bankia?

El titular de la targeta ONG de Bankia pot triar dins de la llista d' Organitzacions adherides al programa (PDF, 315 kB) aquella a què vol que se li cedisca el 50% dels beneficis nets obtinguts per l'ús en comerços de la seva targeta. D'aquesta manera, el titular col·labora amb l'ONG sense cap cost addicional per a ell.

Així mateix, el titular de la targeta pot canviar l'ONG destinatària de les ajudes a través de Bankia En línia.

Targetes ONG adherides al programa

Existeixen dos tipus de Targeta ONG en comercialització:

 • Targeta Genèrica ONG, té una sola imatge per a totes les ONG. El titular de la targeta podrà canviar d'ONG sempre que ho considere oportú a través de l'Oficina Internet.
 • Targeta Personalitzada ONG: la imatge està personalitzada i actualment inclou els següents productes.
  • Targeta ONG Acnur.
  • Targeta ONG Unicef.
  • Targeta ONG Creu Roja.
  • Targeta ONG Mans Unides.
  • Targeta ONG Ajuda en Acció.
  • Targeta ONG Medicus Mundi.
  • Targeta ONG Acció contra la fam.

El client pot escollir l'ONG amb què se seu més identificat. El canvi d'ONG només serà possible mitjançant la baixa de la targeta en vigor i l'alta d'una nova targeta associada a l'ONG escollida.

Pots consultar la Informació normalitzada europea. Crèdit al consum (INE) (PDF, 184 kB).