Depósito Ahorro 5

1 /6
Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Depòsits d'Entitats de Crèdit. Per a depòsits en diners l'import màxim garantit és de 100.000 € per depositant en cada entitat de crèdit.
El reemborsament, rescate o devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
 • Un pla d'estalvi amb la rendibilitat assegurada

  I rendiments exempts en IRPF si mantens la teva inversió 5 anys

 • Inversió 100% assegurada. Rendiment exempt d'IRPF. Els teu diners totalment disponible.
 • Dibuixe d'una xiqueta ficant diners a una guardiola

Avantatges del Depòsit Estalvi 5

El Depòsit Estalvi 5 és un pla d'estalvi a llarg termini amb importants avantatges:

 • La seua inversió està 100% assegurada.
 • Rendibilitat del 0,20% TIN i TAE a cinc anys i un dia*.
 • Els rendiments estan exempts en IRPF, sempre que complisca amb les següents condicions:
  • Aportació màxima anual de 5.000 €.
  • Mantindre la seua inversió durant els 5 primers anys.
  • Ser titular d'un únic pla d'estalvi a llarg termini en qualsevol entitat.
 • Mantindre la seua inversió durant els 5 primers anys.
 • Ser titular d'un únic pla d'estalvi a llarg termini en qualsevol entitat.
 • Disponibilitat total del seu diners, encara que perdent els avantatges fiscals si es reemborsa abans de 5 anys i 1 dia.
 • Liquidació d'interessos trimestral, semestral o anual, capitalitzant sobre el propi depòsit.
 • Renovació automàtica per períodes anuals.
TIN TAE Exemples de remuneració
0,20% 0,20% 10 € any
Sistemes de liquidació d'interessos Capitalització d'interessos per imposició Base Actual / 365
Periodicitat de la liquidació Trimestral, semestral o anual, pel que fa al dia de la contractació

 

* Retribució bruta a venciment calculada per a una imposició de 5.000 € feta l'1 de juliol de 2016.

 

Consulte amb el seu gestor personal totes les característiques del Depòsit Estalvi 5.

El tipus d'interés dependrà de les condicions de mercat en el moment d'efectuar cada imposició. Actualment 0,20% TAE.