Depósito Creciente 36 meses

1 /6
Este número és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menor risc, i 6/6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Depòsits d'Entitats de Crèdit. Per a depòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 € per depositant en cada entitat de crèdit.
El reemborsament, rescat o devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
 • Un depòsit on l'interés creix

  I els teus diners també

 • Depòsit a 3 anys. Liquidació trimestral d'interessos. Sense import mínim de contractació.
 • Dibuixe d'una xiqueta ficant diners a una guardiola

Avantatges del Depòsit Creixent 36 mesos

El Depòsit Creixent 36 mesos és un depòsit a 3 anys amb liquidació trimestral d'interessos i un atractiu tipus d'interés que augmenta cada any.

TAE global per als 36 mesos: 0,03% (TIN global 0,03%):

 • 1er any TIN: 0,01% TAE: 0,01%
 • 2do any TIN: 0,03% TAE: 0,03%
 • 3er any TIN: 0,05% TAE: 0,05%


Els seus principals avantatges són:

 • Admet una imposició o diverses per contracte, sense import mínim ni màxim de contractació.
 • Liquiditat immediata, pots recuperar la teua inversió en qualsevol moment.
 • Sense despeses ni comissions d'administració o manteniment.
 • Renovable automàticament a venciment.