Depósito Fácil Internet

1 /6
Este número és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menor risc, i 6/6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Depòsits d'Entitats de Crèdit. Per a depòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 € per depositant en cada entitat de crèdit.
El reemborsament, rescat o devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
  • Les millors opcions d'estalvi

    Trie el termini que més li convinga hui i recollirà els seus beneficis demà

  • Liquidació mensual d'interessos. Tria el teu termini. Rendiment fins un 0,03% TAE.
  • Dibuixe d'una xiqueta ficant diners a una guardiola

Avantatges del Depòsit Fàcil Internet

Escull el termini que més t'interesse i assegura't una bona rendibilitat amb totes les garanties. Així de fàcil:

  • Permite una o varias imposiciones, con liquidación mensual de intereses.
  • Admet un o més titulars i també admet autoritzats (l'alta dels autoritzats s'ha de fer a través de la teua Oficina Bankia).
  • Renovable automàticament al venciment. Es pot reemborsar anticipadament tant parcialment com totalment aplicant-hi un tipus d'interés menor a l'inicialment pactat (*)

(*) En eixe cas: s'aplicarà sobre el capital reemborsat un tipus d'interés proporcional al temps transcorregut des de l'inici de la imposició, és a dir, el nou tipus d'interés a aplicar seria el resultat de multiplicar el tipus d'interés pactat, pel nombre de dies mantingut, dividit entre el termini compromés inicialment.

Quin interés puc obtindre?

TERMINI

TIPUS NOMINAL

TAE

EXEMPLE INTERÉS MENSUAL*

1 mes:

0,010%

0,01%

0,08 €

3 mesos:

0,010%

0,01%

0,08 €

6 mesos:

0,010%

0,01%

0,08 €

12 mesos:

0,010%

0,01%

0,08 €

13 mesos:

0,020%

0,02%

0,16 €

25 mesos:

0,030%

0,03%

0,25 €

36 mesos:

0,030%

0,03%

0,25 €

 

La millor manera d'invertir els seus estalvis exclusivament a través de Bankia En línia amb excel·lents condicions.

Exemples:

10.000 euros invertits en un Depòsit Fàcil Internet a 13 mesos al tipus d'interès nominal anual 0,020% (0,02% TAE), amb abone mensual d'interessos en compte associat de 0,16 €, que li donaran uns interessos bruts totals de 2,14 euros, si es manté la inversió durant el termini indicat.

(*) Exemple de benefici mensual obtingut a l'invertir 10.000 euros al tipus d'interés informat en els terminis corresponents. Import subjecte a la retenció fiscal de cada moment.