Depósito Fácil Internet

1 /6
Este número és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menor risc, i 6/6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Depòsits d'Entitats de Crèdit. Per a depòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 € per depositant en cada entitat de crèdit.
Card
El reemborsament, rescat o devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
 • Les millors opcions d'estalvi

  Trie el termini que més li convinga hui i recollirà els seus beneficis demà

 • Liquidació mensual d'interessos. Tria el teu termini. Rendiment fins a un 0,10% TAE.
 • Imatge depòsits

  Avantatges del Depòsit Fàcil Internet

  Escull el termini que més t'interesse i assegura't una bona rendibilitat amb totes les garanties. Així de fàcil:

  • Permet una o més imposicions, amb liquidació mensual d'interessos.
  • Admet un o més titulars i també admet autoritzats (l'alta dels autoritzats s'ha de fer a través de la teua Oficina Bankia).
  • Renovable automàticament al venciment. Es pot reemborsar anticipadament tant parcialment com totalment aplicant-hi un tipus d'interés menor a l'inicialment pactat (*)

  (*) En eixe cas: s'aplicarà sobre el capital reemborsat un tipus d'interés proporcional al temps transcorregut des de l'inici de la imposició, és a dir, el nou tipus d'interés a aplicar seria el resultat de multiplicar el tipus d'interés pactat, pel nombre de dies mantingut, dividit entre el termini compromés inicialment.

  Quin interés puc obtindre?

  TERMINI

  TIPUS NOMINAL

  TAE

  EXEMPLE D'INTERÉS MENSUAL*

  1 mes:

  0,020%

  0,02%

  0,17 €

  3 mesos:

  0,020%

  0,02%

  0,17 €

  6 mesos:

  0,040%

  0,04 %

  0,42€

  12 mesos:

  0,040%

  0,04 %

  0,42€

  13 mesos:

  0,100%

  0,10%

  1,00€

  25 mesos:

  0,070%

  0,07%

  0,59€

  36 mesos:

  0,070%

  0,07%

  0,59€

   

  La millor manera d'invertir els seus estalvis exclusivament a través d'Oficina Internet amb excel·lents condicions.

  Exemples:

  10.000 euros invertits en un Depòsit Fàcil Internet a 13 mesos al tipus d'interés nominal anual de 0,100% (0,10% TAE), amb abonament mensual d'interessos en compte associat d'1,00 €, que li donaran uns interessos bruts totals de 12,00 euros, si es manté la inversió durant el termini indicat.

  10.000 euros invertits en un Depòsit Fàcil Internet a 25 mesos al tipus d'interés nominal anual 0,070% (0,07% TAE), amb abonament mensual d'interessos en compte associat de 0,59 €, que li donaran uns interessos bruts totals de 14,75 euros, si es manté la inversió durant el termini indicat.

   

  (*) Exemple de benefici mensual obtingut a l'invertir 10.000 euros al tipus d'interés informat en els terminis corresponents. Import subjecte a la retenció fiscal de cada moment.