Fons d'inversió

Fons d'inversió

Els nostres fons d'inversió més populars

Descobrix els fons del nostre catàleg i aprofita els seus avantatges

 • Bankia Evolución Prudente, FI

  Categoria

  IIC DE RETORN ABSOLUT

  Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Baix

  Alt

  Inversió Inicial

  100

  Rendibilitat l'any *

  0,21

  *A 21/03/2017

  • Bankia Garantit Borsa Europa 2024, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   • 2016

    -

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Garantit Euríbor, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   • 2016

    -

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Monetario Euro Deuda II, FI

   Categoria

   MONETARI

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100.000

   Rendibilitat l'any a

   -0,09

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,09

   • 2016

    -0,13

   • 2015

    0,07

   • 2014

    0,62

   • 2013

    1,17

   • 2012

    2,76

  • Bankia Garantit Euríbor II, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   • 2016

    -

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Índice Ibex, FI

   Categoria

   IIC DE GESTIÓ PASSIVA

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   10,54

   *A 24/03/2017

   • 2017

    10,54

   • 2016

    1,26

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Evolución Decidido, FI

   Categoria

   IIC DE RETORN ABSOLUT

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   3,12

   *A 21/03/2017

   • 2017

    3,12

   • 2016

    0,27

   • 2015

    5,17

   • 2014

    9,3

   • 2013

    0,82

   • 2012

    3,28

  • Bankia Garantit Borsa 3, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   1,53

   *A 24/03/2017

   • 2017

    1,53

   • 2016

    -1,3

   • 2015

    1,43

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Mixto Renta Variable 75, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE MIXTA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   3,95

   *A 24/03/2017

   • 2017

    3,95

   • 2016

    1,04

   • 2015

    1,85

   • 2014

    2,57

   • 2013

    13,64

   • 2012

    -

  • Bankia Emergentes, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   8,04

   *A 21/03/2017

   • 2017

    8,04

   • 2016

    4,34

   • 2015

    -2,07

   • 2014

    9,76

   • 2013

    -10,58

   • 2012

    -

  • Bankia Renta Fija Largo Plazo, FI

   Categoria

   RENDA FIXA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,41

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,41

   • 2016

    -0,05

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

   Rating MorningStar

   • Estrella
   • Estrella
   • Estrella
   • Estrella
  • Bankia Evolución Prudente, FI

   Categoria

   IIC DE RETORN ABSOLUT

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   0,21

   *A 21/03/2017

   • 2017

    0,21

   • 2016

    0,66

   • 2015

    -0,13

   • 2014

    1,82

   • 2013

    1,88

   • 2012

    3,63

  • Bankia Garantit Dinàmic, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -2,31

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -2,31

   • 2016

    -

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Bonos Corto Plazo II, FI

   Categoria

   RENDA FIXA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   25.000

   Rendibilitat l'any a

   -0,16

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,16

   • 2016

    -0,45

   • 2015

    -0,04

   • 2014

    0,65

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Soy Así Cauto, FI

   Categoria

   RENDA FIXA MIXTA INTERNACIONAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   0,75

   *A 21/03/2017

   • 2017

    0,75

   • 2016

    1,82

   • 2015

    1,52

   • 2014

    3,78

   • 2013

    3,13

   • 2012

    -

  • Bankia Garantizado Rentas 11, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT FIX

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,19

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,19

   • 2016

    0,58

   • 2015

    1,9

   • 2014

    8,82

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Bonos Internacional, FI

   Categoria

   RENDA FIXA INTERNACIONAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   0,17

   *A 22/03/2017

   • 2017

    0,17

   • 2016

    1,8

   • 2015

    2,67

   • 2014

    6,47

   • 2013

    -3,83

   • 2012

    -

  • Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo, FI

   Categoria

   RENDA FIXA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,78

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,78

   • 2016

    0,17

   • 2015

    0,9

   • 2014

    7,87

   • 2013

    1,1

   • 2012

    -

  • Bankia Rendiment Garantit 2023 II, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,42

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,42

   • 2016

    -

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Garantit Rendes 15 FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT FIX

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -1,02

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -1,02

   • 2016

    -

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Small & Mid Caps España, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   7,61

   *A 24/03/2017

   • 2017

    7,61

   • 2016

    6,07

   • 2015

    6,7

   • 2014

    0,7

   • 2013

    46,23

   • 2012

    -

   Rating MorningStar

   • Estrella
   • Estrella
   • Estrella
   • Estrella
  • Bankia Mixto Renta Fija 30, FI

   Categoria

   RENDA FIXA MIXTA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   1,33

   *A 24/03/2017

   • 2017

    1,33

   • 2016

    0,64

   • 2015

    1,13

   • 2014

    1,54

   • 2013

    6,19

   • 2012

    -

  • Bankia Soy Así Dinámico, FI

   Categoria

   GLOBAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   2,66

   *A 21/03/2017

   • 2017

    2,66

   • 2016

    1,81

   • 2015

    3,82

   • 2014

    6,2

   • 2013

    12,98

   • 2012

    -

  • Bankia Bonos Corto Plazo III, FI

   Categoria

   RENDA FIXA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   200.000

   Rendibilitat l'any a

   -0,08

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,08

   • 2016

    -0,09

   • 2015

    0,31

   • 2014

    0,99

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Mixto Renta Fija 15, FI

   Categoria

   RENDA FIXA MIXTA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   0,77

   *A 24/03/2017

   • 2017

    0,77

   • 2016

    -0,2

   • 2015

    0,98

   • 2014

    1,56

   • 2013

    5,26

   • 2012

    -

  • Bankia Mixto Renta Variable 50, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE MIXTA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   2

   *A 24/03/2017

   • 2017

    2

   • 2016

    0,21

   • 2015

    1,59

   • 2014

    2,98

   • 2013

    8,1

   • 2012

    -

  • Bankia Bolsa Española, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   11,9

   *A 24/03/2017

   • 2017

    11,9

   • 2016

    -4,29

   • 2015

    -6,92

   • 2014

    2,73

   • 2013

    30,37

   • 2012

    -

  • Bankia Objetivo 2019 I, FI

   Categoria

   IIC DE GESTIÓ PASSIVA

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,07

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,07

   • 2016

    1,17

   • 2015

    1,39

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Garantizado Rentas 3, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT FIX

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,13

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,13

   • 2016

    -1,25

   • 2015

    -0,1

   • 2014

    3,5

   • 2013

    11,02

   • 2012

    -

  • Bankia Rendiment Garantit 2023 IV, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,65

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,65

   • 2016

    -

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Dividendo Europa, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   5,37

   *A 24/03/2017

   • 2017

    5,37

   • 2016

    -8,13

   • 2015

    4,29

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Fondepósitos, FI

   Categoria

   RENDA FIXA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   50.000

   Rendibilitat l'any a

   -0,06

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,06

   • 2016

    -0,1

   • 2015

    0,13

   • 2014

    0,82

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Garantit Combinat 1, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   0,12

   *A 24/03/2017

   • 2017

    0,12

   • 2016

    -0,61

   • 2015

    1,8

   • 2014

    4,66

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Fondtesoro Corto Plazo, FI

   Categoria

   RENDA FIXA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,22

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,22

   • 2016

    -0,59

   • 2015

    -0,35

   • 2014

    0,14

   • 2013

    1,33

   • 2012

    1,9

   • 2011

    1,53

   • 2010

    -0,93

   • 2009

    0,07

   • 2008

    3

   • 2007

    2,87

  • Bankia Garantizado Rentas 14, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT FIX

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,5

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,5

   • 2016

    1,87

   • 2015

    4,36

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Garantizado Bolsa 1, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,03

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,03

   • 2016

    -0,6

   • 2015

    -2,75

   • 2014

    3,75

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Bolsa Japonesa, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   1,47

   *A 24/03/2017

   • 2017

    1,47

   • 2016

    -2,42

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Garantizado Rentas 2, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT FIX

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,02

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,02

   • 2016

    -0,68

   • 2015

    0,1

   • 2014

    4,2

   • 2013

    16,02

   • 2012

    -

  • Bankia Garantizado Rentas 9, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT FIX

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   0,02

   *A 24/03/2017

   • 2017

    0,02

   • 2016

    -0,25

   • 2015

    0,76

   • 2014

    4,72

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Monetario Euro Deuda I, FI

   Categoria

   MONETARI

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,2

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,2

   • 2016

    -0,65

   • 2015

    -0,36

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Dividendo España, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   8,22

   *A 24/03/2017

   • 2017

    8,22

   • 2016

    1,3

   • 2015

    0,19

   • 2014

    9,49

   • 2013

    29,37

   • 2012

    -

  • Bankia Garantizado Bolsa 2, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,33

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,33

   • 2016

    -0,7

   • 2015

    4,23

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Bonos Duración Flexible, FI

   Categoria

   RENDA FIXA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,32

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,32

   • 2016

    0,12

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Indice Eurostoxx, FI

   Categoria

   IIC DE GESTIÓ PASSIVA

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   4,83

   *A 24/03/2017

   • 2017

    4,83

   • 2016

    2,79

   • 2015

    6,73

   • 2014

    2,92

   • 2013

    22,28

   • 2012

    16,82

   • 2011

    -14,01

   • 2010

    -3,34

  • Bankia 2018 Eurostoxx, FI

   Categoria

   GARANTIA PARCIAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   0

   Rendibilitat l'any a

   0,52

   *A 24/03/2017

   • 2017

    0,52

   • 2016

    -1,19

   • 2015

    2,13

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Fondtesoro Largo Plazo, FI

   Categoria

   RENDA FIXA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,17

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,17

   • 2016

    0,03

   • 2015

    0,62

   • 2014

    2,33

   • 2013

    3,58

   • 2012

    1,5

   • 2011

    2,61

   • 2010

    -1,07

   • 2009

    1,18

   • 2008

    4,55

   • 2007

    2,46

  • Bankia Soy Así Flexible, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   1,78

   *A 21/03/2017

   • 2017

    1,78

   • 2016

    3,03

   • 2015

    2,1

   • 2014

    4,57

   • 2013

    6,82

   • 2012

    -

  • Bankia Euro Top Ideas, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   4,27

   *A 24/03/2017

   • 2017

    4,27

   • 2016

    3,45

   • 2015

    4,65

   • 2014

    -0,69

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Garantit Creixent 2024, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT FIX

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -1,55

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -1,55

   • 2016

    -0,09

   • 2015

    0,59

   • 2014

    4,53

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Garantizado Bolsa 4, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,39

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,39

   • 2016

    0,03

   • 2015

    0,08

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Evolución Moderado, FI

   Categoria

   IIC DE RETORN ABSOLUT

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   1,36

   *A 21/03/2017

   • 2017

    1,36

   • 2016

    -0,13

   • 2015

    0,39

   • 2014

    4,14

   • 2013

    0,5

   • 2012

    -

  • Bankia Garantizado Rentas 6, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT FIX

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,33

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,33

   • 2016

    -0,58

   • 2015

    0,62

   • 2014

    5,62

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Bonos Corto Plazo I, FI

   Categoria

   RENDA FIXA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,22

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,22

   • 2016

    -0,69

   • 2015

    -0,29

   • 2014

    0,4

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Fonduxo, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE MIXTA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   2,32

   *A 24/03/2017

   • 2017

    2,32

   • 2016

    -0,68

   • 2015

    5,33

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

   Rating MorningStar

   • Estrella
   • Estrella
   • Estrella
   • Estrella
  • Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo, FI

   Categoria

   IIC DE GESTIÓ PASSIVA

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,49

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,49

   • 2016

    2

   • 2015

    1,36

   • 2014

    19,15

   • 2013

    14,46

   • 2012

    3,5

  • Bankia Garantizado Rentas 5, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT FIX

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,41

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,41

   • 2016

    -1,07

   • 2015

    0,15

   • 2014

    4,44

   • 2013

    8,88

   • 2012

    -

  • Bankia Bolsa USA, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   0,84

   *A 24/03/2017

   • 2017

    0,84

   • 2016

    6,47

   • 2015

    8,64

   • 2014

    21,7

   • 2013

    21,6

   • 2012

    -

  • Bankia Dolar, FI

   Categoria

   RENDA FIXA INTERNACIONAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -2,5

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -2,5

   • 2016

    2,3

   • 2015

    9,85

   • 2014

    12,42

   • 2013

    -5,15

   • 2012

    -

  • Bankia Bolsa Mundial, FI

   Categoria

   RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   1,16

   *A 24/03/2017

   • 2017

    1,16

   • 2016

    -1,95

   • 2015

    5,14

   • 2014

    6,19

   • 2013

    21,15

   • 2012

    -

  • Bankia Rendimiento Garantizado 2023, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   0

   *A 24/03/2017

   • 2017

    0

   • 2016

    -

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Garantizado Bolsa 5, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,32

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,32

   • 2016

    0,66

   • 2015

    0,81

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Duración Flexible 0-2, FI

   Categoria

   RENDA FIXA EURO

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,11

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,11

   • 2016

    0,15

   • 2015

    0,43

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

   Rating MorningStar

   • Estrella
   • Estrella
   • Estrella
   • Estrella
  • Bankia Garantizado Rentas 12, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT FIX

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,19

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,19

   • 2016

    0,54

   • 2015

    1,87

   • 2014

    8,8

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia 2017 Eurostoxx II, FI

   Categoria

   GARANTIA PARCIAL

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   0,56

   *A 24/03/2017

   • 2017

    0,56

   • 2016

    -2,5

   • 2015

    1,05

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Garantizado Rentas 10, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT FIX

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,05

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,05

   • 2016

    -0,18

   • 2015

    0,88

   • 2014

    4,83

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Rendiment Garantit 2023 III, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,42

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,42

   • 2016

    -

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  • Bankia Rendiment Garantit 2023 V, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de Risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió Inicial

   100

   Rendibilitat l'any a

   -0,43

   *A 24/03/2017

   • 2017

    -0,43

   • 2016

    -

   • 2015

    -

   • 2014

    -

   • 2013

    -

   • 2012

    -

  Fons d'inversió com a forma d'estalvi

  Et llevem les comissions

  PER SER TU et traiem les comissions dels teus comptes i targetes de Bankia

  • Què és un fons d'inversió?

   Un fons d'inversió és un tipus d'institució d'inversió col·lectiva (IIC) sense personalitat jurídica, el patrimoni de la qual està constituït per les aportacions dels inversors, denominats partícips.

   Es creen amb l'objectiu d'obtindre una rendibilitat en benefici del total del patrimoni, oferint al partícip una sèrie d'avantatges, derivats d'eixa unió dels patrimonis d'una gran quantitat d'inversors, als quals no podria accedir en cas de fer-la de manera individual.

  • Què és una mobilització entre fons i com tributa?

   És una operació a través de la qual una persona física traspassa, totalment o parcialment, la inversió efectuada en un fons d'inversió a un altre fons diferent.

   Amb esta operació es fa el reemborsament, total o parcial, de les participacions que tingues en un fons d'inversió per a fer la subscripció de l'import reemborsat en participacions d'un altre fons. D'esta manera, l'import reemborsat es transferix directament del fons origen al fons destinació, juntament amb la informació fiscal.

   Per a tu, com a inversor, les mobilitzacions no tenen efectes fiscals en l'IRPF, perquè hi ha un règim d'ajornament, de manera que quan l'import obtingut en el reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió es destine a l'adquisició o subscripció d'altres participacions en fons d'inversió, no procedirà computar el guany o pèrdua patrimonial, i les noves participacions subscrites conservaran el valor i la data d'adquisició de les participacions transmeses o reemborsades.

   El règim d'ajornament no resultarà d'aplicació quan per qualsevol mitjà es pose a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió o, si escau, la subscripció o adquisició tinga per objecte participacions de fons d'inversió cotitzats, tampoc ho serà quan tinga per objecte accions de societats d'inversió de capital variable índex cotitzades, o quan es tracte de partícips dels fons d'actius bancaris. Has de tindre en compte que una mobilització de fons d'inversió suposa un reemborsament i una subscripció. Per tant, hauràs d'abonar les comissions de subscripció o reemborsament si els fullets dels fons així ho establixen.

  • Quins són els tipus de fons d'inversió?

   • Fons de Renda Fixa: invertixen en actius de rendix fixa (obligacions i bons, lletres, pagarés...).
   • Fons de Renda Variable: la majoria del patrimoni d'estos fons s'invertix en accions. S'establixen subcategories segons el mercat en què s'invertisca, els sectors d'activitat.
   • Fons Mixtos: invertixen tant en valors de renda fixa com en valors de renda variable. Com major siga el percentatge de renda variable, major és el risc i major la rendibilitat esperada.
   • Fons Garantits: fons que garantixen el capital inicial invertit més una rendibilitat, fixa o variable, a una data futura determinada.
   • Fons de Fons: invertixen més del 50% del seu patrimoni en uns altres fons d'inversió.
   • Fons Globals: fons que no encaixen en cap de les categories anteriors, per no tindre l'obligació de fixar el percentatge a invertir en actius de rendix fixa i/o variable o la qualificació creditícia dels seus actius.
  • Estat de posició:

   És partix de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments al fons.

  • Euríbor:

   (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interés de referència per a la zona Euro.

  • FIAMM:

   FIAMM (Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seues inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.