Informes periòdics de fons d'inversió

Informes periòdics de fons d'inversió

A través d'este espai podrà gestionar el tipus d'informes periòdics dels seus fons d'inversió que desitja rebre, així com el mitjà a través del que desitja fer-ho, bé mitjançant correu postal (com fins ara), bé mitjançant correu electrònic, podent fins i tot renunciar a rebre els informes, si és el que desitja. Bankia es posarà en contacte amb vosté per a gestionar la seva sol·licitud.

 

Per poder comunicar amb vosté és obligatori que, per favor, indique el seu DNI i els fons a què desitja modificar l'enviat.