Bankia Bolsa Internacional

 • Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menor Risc

  Major Risc

 • Categoria

  Renda variable

 • En l'any

  16/09/2019

  16,52

 • Rendibilitat anual (*)

  • 2019

   16,52

  • 2018

   -10,12

  • 2017

   3,61

  • 2016

   -1,71

  • 2015

   5,86

  • 2014

   7,78

  • 2013

   14,16

  • 2012

   12,57

  • 2011

   -13,86

  • 2010

   -0,55

  • 2009

   23,75

  • 2008

   -48,68

  • 2007

   0,06

  • 2006

   11,87

  • 2005

   19,36

  • 2004

   3,74

  • 2003

   10,64

  • 2002

   -29,61

  • 2001

   -19,49

  • 2000

   -0,88

  • 1999

   32,04

Alertes de liquiditat

 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.