Bankia Protegido Renta 2022

 • Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menor Risc

  Major Risc

 • Categoria

  Garantits

 • En l'any

  18/09/2019

  1,06

 • Rendibilitat anual (*)

  • 2019

   1,06

  • 2018

   -0,02

  • 2017

   0,32

  • 2016

   3,27

  • 2015

   1,55

  • 2014

   22,36

Alertes de liquiditat

 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.