Hipoteca Sin Comisiones Fija

 • Només per domiciliar els teus ingressos* et traiem les comissions si contractes una hipoteca. Sempre pagaràs el mateix.

 • Sense comissió d'obertura. Sense comissió d'estudi. Sense comissió de cancel·lació ni amortització anticipada.
 • Dibuix d'una clau verda

Avantatges de la Hipoteca Sense Comissions Fixa

Hem pensat en tu i t'oferim una hipoteca en què no cobrem comissions

  • Termini: Fins a 30 anys.
  • Import: fins al 80% de la inversió per a vivenda habitual.
  • Tipus d'interés fix.
  • Quotes mensuals.
  • Des d'1,70 % TIN, 2,06 % TAE fins 10 anys.
  • Des d'1,95 % TIN, 2,29 % TAE fins 15 anys.
  • Des de 2,20 % TIN, 2,52 % TAE fins 20 anys.
  • Des de 2,45 % TIN, 2,77 % TAE fins 25 anys.
  • Des de 2,65 % TIN, 2,95 % TAE fins 30 anys. Tots els exemples.
 

Veure Simulador d'hipoteques

Bankia es fa càrrec de les següents despeses de la hipoteca:

Impost AJD: Els atributs/impostos derivats d'esta operació en què Bankia és subjecte passiu.

Registre de la Propietat: les despeses d'inscripció d'esta escriptura d'hipoteca en el Registre de la Propietat.

Gestoria: Les despeses de gestoria.

Aranzels notarials derivats de la MATRIU de l'escriptura. Així mateix, seran per compte de Bankia les còpies notarials de l'escriptura sol·licitades per Bankia en el seu propi interés, (açò és la còpia electrònica per a la presentació telemàtica, la/les còpies sol·licitada/s per Bankia per a la inscripció registral de la hipoteca i per a la liquidació dels impostos a càrrec seu, així com la còpia executiva quant la sol·licite).

Més informació de la Hipoteca Sense Comissions Fixa

Informació addicional (Llei 3/2016 Andalusia)

Document d'Informació Precontractual Complementària (DIPREC) Ingressos iguals o superiors a 3.000 € (PDF, 607 kB), Ingressos entre 1.200 € i 3.000 € (PDF, 602 kB), Ingressos inferiors a 1.200 € (PDF, 606 kB).

* Pots consultar les condicions completes publicades al Servei Nòmina.