A Bankia volem ajudar-te amb solucions a la mobilitat, per això t'oferim:

CRÈDIT SOSTENIBLE: Si el preferixes, et financem el 100% de la compra del teu cotxe híbrid o elèctric fins a 8 anys:(1)

 

BANKIA RÈNTING: Amb una quota única al mes tindràs el vehicle que vulgues del nostre catàleg amb tots els servicis inclosos:

  • TIN anual 4,75%, 4,85% TAE.(2)
  • Sense comissió d'obertura!.
  • Amb descompte en la teva assegurança de cotxe de fins el 20%.(3)
 
  • Manteniment i reparacions.
  • Substitució il·limitada de pneumàtics.
  • Assegurances a tot risc sense franquicia i amb prima fixa.

 

(1) Finançament subjecta a aprovació de Bankia.

(2) Càlcul TAE per a un import mig de 6.500 € en un termini de 60 mesos. TIN 4,75% TAE: 4,85%. Comissió d'obertura: 0%. Quota mensual: 121,92 €. Import total que cal pagar pel consumidor: capital: 6500 € + interessos: 815,2 € + comissió d'obertura: 0 € = 7.315,2 €.

(3) Descompte mínim del 10% per a clients prenedors d'una pòlissa de Bankia Mapfre Vida i fins un 20% per a clients amb assegurances mitjançats per Bankia i subscrits per Mapfre, individuals de llar, actes, decés prima periòdica i salut assistència i reemborsament. Assegurances mitjançats per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.

(4) Si desitges contractar un rènting a les Canàries, Ceuta o Melilla, contacta amb nosaltres en el telèfon gratuït 900 226 542, o adreça't a la teva oficina. Informació Legal BANKIA, SA li informa que l'entitat amb què subscriurà el contracte de rènting, en cas d'aprovar-se la seua sol·licitud, serà ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT, S.A.U., amb número d'identificació fiscal (N.I.F.) A-91001438. BANKIA, SA actua en esta contractació únicament en qualitat d'agent d'ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT, S.A.U., és l'únic responsable del complimente de les obligacions previstes en present secció (Bankia Rènting) i en la informació precontractual. És una empresa aliena al grup Bankia i usa la marca Bankia Rènting en virtut de llicencia atorgada per BANKIA, SA Els vehicles mostrats poden no coincidir amb la versió oferta.