Anticipo nómina

  • Necessites una bestreta?

    T'anticipem la teva nòmina perquè pugues complir els teus somnis

  • Des de 450 € i fins un màxim de 6.000 €. Sense comissió de cancel·lació. Termini de devolució de fins 12 mesos.

Aconseguix fer tots els teus projectes, t'anticipem a partir 450 € de la teva nòmina perquè el tornes en còmodes terminis (1).

Avantatges del Anticipo nómina

  • El termini de devolució és d'entre 3 i 12 mesos.
  • Amb un Tipus d'Interés de 0,00%, sense comissió de cancel·lació i amb Comissió d'Obertura fixada segons el termini triat:

 

Termini Comissió d'obertura TIN TAE (2)
Fins 6 mesos 3,00% 0 % des d'11,05%
Fins a 12 mesos 4,50% 0 % des de 8,93%

 

(1) Crèdit subjecte a l'aprovació de Bankia.

(2) Exemple representatiu de préstec amb un import de 1.500,00 € en un termini de 6 mesos. TIN 0,00%; TAE: 11,05%. Comissió d'obertura: 3,00 %. Quota mensual: 250,00 €. Import total que cal pagar pel consumidor: capital: 1.500,00 € + interessos: 0,00 € + comissió d'obertura: 45,00 € = 1.545,00 €.

Exemple representatiu de préstec amb un import de 1.500,00 € en un termini de 12 mesos. TIN 0,00%; TAE: 8,93%. Comissió d'obertura: 4,50%. Quota mensual: 125,00 €. Import total que cal pagar pel consumidor: capital: 1.500,00 € + interessos: 0,00 € + comissió d'obertura: 67,50 € = 1.567,50 €.