Assegurança Bankia Vida Renda

Estem segurs que vols garantir la protecció econòmica de la teua família.

  Característiques principals

  En Bankia posem a la teua disposició una assegurança de vida la prestació de la qual, en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent, és la percepció d'un ingrés econòmic, periòdic i immediat, durant una duració determinada.

  A través d'esta modalitat d'assegurança:

  • Garantim als beneficiaris designats en la pòlissa la percepció dels ingressos previstos en forma de rendes constants.
  • Assegurança de vida risc anual renovable.

  A més:

  • Esta assegurança compta amb una cobertura addicional de cancel·lació de saldo pendent en targetes de crèdit emeses per Bankia (límit 3.005 €).
  • Protegim el rebut de l'assegurança per una anualitat en cas de desocupació.
  • Contracta-la sense necessitat de passar reconeixements mèdics.

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU (NIF: A-40148884) i domicili social al passeig de la Castellana, 189, 28046 - Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.