Assegurança Accidents Nexe

Contractar a Bankia la teva assegurança d'accidents garantix la protecció econòmica de la teva família en cas que patisques un accident en la teva vida personal o professional.

  Avantatges de l'Assegurança Accidents Nexe

  L'Assegurança d'Accidents Nexe t'ajudarà a fer front als compromisos de pagament com ara: hipoteca, col·legis, etc.

  Esta assegurança compta amb diferents cobertures.

  • Defunció per accident: 100.000 €.
  • Defunció per accidente com a passatger en un mitjà de transport públic autoritzat: 100.000 € addicionals.
  • Invalidesa absoluta i permanent per accident que inhabilite per a qualsevol activitat laboral: 100.000 €

  Assegurances mitjançats per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.