Servicio Extracto Integrado

Informació mensual detallada de tots els teus productes agrupada per moviments bancaris.

Avantatges del Servici Extracte Integrat

 • Moviments

  • Incorpora, com a novetat, informació sobre targetes de crèdit, valors i depòsits a termini; i manté els productes ja existents d'estalvi a la vista, fons d'inversió i plans de pensions amb tots els conceptes detallats per identificar clarament l'operació realitzada.
  • Els clients que només tinguen esta opció o que la contracten no rebran la informació agregada de fons i/o plans amb caràcter mensual, ja que es traspassarà a la patrimonial.


  Informació patrimonial

  • Estalvi a la vista: comptes corrents i llibretes d'estalvi.
  • Estalvi a termini: dipòsits financers, llibretes a termini i llibretes dinàmiques.
  • Valors: renda fixa, renda variable, institucions d'inversió col·lectiva.
  • Fons d'inversió: de diverses gestores.
  • Plans de pensions.
  • Finançament: préstec consum i préstecs hipotecaris.
  • Mitjans de pagament: targetes de crèdit.